Χορήγηση αδειών νέων φυτεύσεων οιναμπέλων στην Π.Ε. Καρδίτσας


Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) Π.Ε. Καρδίτσας, γίνονται γνωστά τα ακόλουθα:

Αναρτήθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), ο πίνακας των επιλεξίμων παραγωγών αναφορικά με την χορήγηση νέων αδειών φύτευσης με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Με βάση τον εν λόγω πίνακα χορηγούνται άδειες νέων φυτεύσεων στους παραγωγούς των οποίων τα αγροτεμάχια συγκέντρωσαν βαθμολογία από 8 έως 4,8 για όλη την αποδεκτή έκταση και για τα αγροτεμάχια που συγκέντρωσαν βαθμολογία 4 χορηγούνται άδειες σε ποσοστό 66,45% της αποδεκτής έκτασης.

Οι παραγωγοί δύνανται να εκτυπώσουν μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Αίτηση αδειών φύτευσης αμπέλου» του ΥΠΑΑΤ, τις χορηγηθείσες άδειες. Σε περίπτωση αδυναμίας η εκτύπωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία μας.

Οι άδειες νέες φύτευσης ισχύουν για τρία (3) έτη από την ημερομηνία χορηγήσεώς τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνον από τους αιτούντες. Αμέσως μετά την φύτευση οι παραγωγοί οφείλουν να ενημερώσουν την Υπηρεσία μας για την πραγματοποίηση επιτοπίου ελέγχου.

Στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η χορηγούμενη άδεια φύτευσης σε ποσοστό τουλάχιστον 80% εντός του προβλεπομένου χρονικού ορίου των τριών (3) ετών, ο παραγωγός υπόκειται σε αποκλεισμό υποβολής νέας αίτησης για άδεια νέας φύτευσης για τα πέντε (5) επόμενα ημερολογιακά έτη, εκτός και εάν γίνει αποδεκτή ένστασή του για λόγους ανωτέρας βίας, σύμφωνα με τον ΚΑΝ (ΕΚ) 1306/2013.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Καρδίτσας, στο τηλέφωνο 24413-55243 (αρμόδιος Γεωπόνος ο κ. Π. Κουσιάς).

Καρδίτσα, 01 Αυγούστου 2016
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης

Δημήτριος Β. Κωστής
Γεωπόνος


Total
0
Shares
Previous Article

Προκηρύξεις για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας

Next Article

Έρευνα για το μέλι του Ολύμπου από Περιφέρεια και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Total
0
Share