Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από την ΠΕ Καρδίτσας

 

Η Υπηρεσία μας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ό,τι προκειμένου να χορηγηθεί βεβαίωση υποβολής αιτήματος για την χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος για ηλεκτροδοτημένο έργο υδροληψίας, για την επικαιροποίηση του αγροτικού ηλεκτρικού τιμολογίου, κατά την προσέλευση στην Υπηρεσία μας θα πρέπει να έχουν μαζί τους:

1. Την ταυτότητά τους ή φωτοαντίγραφο αυτής

2. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ

3. Οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο ως αποδεικτικό του ΑΦΜ

Ώρες προσέλευσης κοινού: 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ.

Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας ΠΕ Καρδίτσας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΩΜΑΣ
Total
0
Shares