Χαιρετισμός του Προέδρου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας κ. Παναγιώτη Γούλα

Χαιρετισμός του Παναγιώτη Γούλα, Προέδρου του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, στην ημερίδα: «Παρουσίαση των 12 εγκεκριμένων αυτοδύναμων μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας» που πραγματοποιήθηκε στο Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας στις 29 Σεπτεμβρίου 2015

-Κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε των Ακαδημαϊκών Θεμάτων
-Κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε της Τεχνικής Υπηρεσίας
-Κύριε Αναπληρωτή Πρόεδρε της Επιτροπής Ερευνών και Εκπαίδευσης
-Κύριοι Διευθυντές των Σχολών
– Κύριοι Διευθυντές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας .
-Κύριοι Πρόεδροι των Τμημάτων
-Κύριοι Καθηγητές του ιδρύματος
-Αγαπητοί Υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι των Μεταπτυχιακών

Σας καλωσορίζω στην πρώτη ενημερωτική συνάντηση των αυτοδύναμων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του ΤΕΙ Θεσσαλίας τα οποία θα πραγματοποιηθούν στο Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.
Η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας και οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, καθιστούν σήμερα τις μεταπτυχιακές σπουδές απαραίτητο συμπλήρωμα των προπτυχιακών. Η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και περαιτέρω εκπαίδευση φαίνεται μέσα από την έντονη ανταπόκριση των αποφοίτων των ανώτατων σχολών στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών εσωτερικού και εξωτερικού. Η αναζήτηση μεταπτυχιακού προγράμματος είναι διαδικασία που απαιτεί προσπάθεια και χρόνο, καθώς οι επιλογές των προγραμμάτων και οι σχετικές πληροφορίες που πρέπει να λάβει υπόψη του ο ενδιαφερόμενος , είναι πολλές.

Τα είδη μεταπτυχιακών προγραμμάτων καθώς και οι τίτλοι, διαφοροποιούνται ανάλογα με το εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας .O πιο διαδεδομένος μεταπτυχιακός τίτλος που ακολουθεί μετά τις προπτυχιακές σπουδές είναι το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Master . Η συνήθης διάρκεια για την απόκτηση τίτλου Master είναι 12-24 μήνες για την Ευρώπη και 24 μήνες για την Β. Αμερική. Σε ένα τυπικό 12μηνο Master οι πρώτοι εννέα μήνες περιλαμβάνουν διδασκαλία μαθημάτων, σεμινάρια και εξετάσεις. Οι υπόλοιποι τρεις μήνες είναι αφιερωμένοι στην εκπόνηση διατριβής (Dissertation/Master Thesis/These) που κατά κύριο λόγο είναι υποχρεωτική. Στα μεταπτυχιακά προγράμματα που απαιτούν δύο έτη σπουδών ο αριθμός υποχρεωτικών μαθημάτων είναι μεγαλύτερος και η εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής διαρκεί περισσότερο.
Δεν υπάρχουν απόλυτα κριτήρια για την αξιολόγηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή σχολών που μπορούν να θεωρηθούν κατάλληλα για κάθε φοιτητή. Θα πρέπει εσείς οι υποψήφιοι να καθορίσετε τους προσωπικούς σας παράγοντες επιλογής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

• Αγορά εργασίας: Θα πρέπει να αναρωτηθεί ο υποψήφιος μεταπτυχιακός φοιτητής αν το μεταπτυχιακό τον διαφοροποιεί από τους ανταγωνιστές του και αν φυσικά του ανοίγει νέες επαγγελματικές δυνατότητες.

• Στόχοι: Αν κάποιος μπει στη διαδικασία πραγματοποίησης μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να έχει στόχους. Δεν κάνω μεταπτυχιακό για να λέω απλά ότι έχω μεταπτυχιακό. Προχωρούμε σε μια επένδυση στη γνώση, γιατί το μεταπτυχιακό είναι επένδυση που ευελπιστούμε να μας αποφέρει κέρδη σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Άρα οπωσδήποτε είναι αναγκαίο να αναρωτηθούμε γιατί θέλουμε να κάνουμε μεταπτυχιακό; Ποιοι οι στόχοι μας; Ποιες οι προσδοκίες μας;

• Πρακτικά κριτήρια: Σε αυτά συγκαταλέγονται η περιοχή, το κόστος και οι τρόποι χρηματοδότησης.

• Το ΤΕΙ Θεσσαλίας άρχισε την λειτουργία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων εδώ και 15 χρόνια περίπου, αρχικά με συμπράξεις Πανεπιστήμιων εξωτερικού με Αγγλικά Πανεπιστήμια καθώς και το Παν/μιο Μπάρι Ιταλίας.

Τα Τμήματα του ΤΕΙ Θεσσαλίας είναι οργανωμένα σε εξοπλισμό εργαστήριων , έχουν το κατάλληλο και υψηλού επιπέδου επιστημονικό προσωπικό και υπάρχει συσσωρευμένη εμπειρία στην οργάνωση και στην εκτέλεση οποιοδήποτε Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Τα Μεταπτυχιακά του ΤΕΙ Θεσσαλίας δεν είναι μόνο θεωρητικά έχουν και πρακτικές εφαρμογές, για αυτό τον λόγο οι υποψήφιοι τα προτιμούν.

Η διοίκηση του ΤΕΙ Θεσσαλίας βλέποντας τις ανάγκες της αγοράς εργασίας για εξειδικευμένη γνώση και την ζήτηση των πτυχιούχων για οργάνωση αυτοδύναμων Μεταπτυχιακών στο ίδρυμά μας , προχωρήσαμε στην ίδρυση 12 Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων τα οποία εγκρίθηκαν από τα εντεταλμένα όργανα διοίκησης , έχουν ΦΕΚ εκτός από το Μεταπτυχιακό της Γεωπονίας το οποίο βρίσκεται στο στάδιο της έγκρισης.

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΕΓΚΕΓΡΙΜΕΝΩΝ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:

1ον) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο :«Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα – Master of Science in Sustainable Enterpreneurship». (Φ.Ε.Κ. 440/24.03.2015), (Δ/ντής κ. Μπλάνας Γεώργιος).

2ον) Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο: «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Συστήματα Αυτοματισμών»(Energy and Automation Systems). (Φ.Ε.Κ. 1450/10.07.2015) (Δ/ντής κ. Ανδρίτσος Ιωάννης).

3ον) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες Έργων Διαχείρισης Περιβάλλοντος». (Φ.Ε.Κ. 1449/10.07.2015) – (Δ/ντής Φαρσιρώτου Ευαγγελία).

4ον) Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα τα Τρίκαλα, με τίτλο: «Αρχιτεκτονική και Δομοστατική Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων» (Π.Μ.Σ. Α.ΔΟ.ΑΠ.) (Φ.Ε.Κ. 1449/10.07.2015) (Δ/ντής Πασαλή Αφροδίτη).

5ον) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο: « Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» . (Φ.Ε.Κ. 959/28.05.2015) (Δ/ντής Φιτσιλής Παναγιώτης).

6ον) Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου της Σχολής
Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με έδρα την Καρδίτσα με τίτλο : «Προηγμένες Μέθοδοι Κατασκευής Προϊόντων από Ξύλο» (Msc in Advanced Manufacturing Methods of Wooden Products). (Φ.Ε.Κ. 1450/10.07.2015) (Δ/ντής Παπαδόπουλος Ιωάννης).

7ον) Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας με τίτλο: «Μηχανικών Η/Υ, Συστημάτων και Μετρήσεων» (M.sc.Master of Science in “Computer, Systems and Measurement Engineering”). (Φ.Ε.Κ. 1450/10.07.2015).

8ον) Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. με τίτλο: «Μηχανική Λογισμικού για Διαδικτυακές και Φορητές Εφαρμογές (M.Sc. – Master of Science in Software Engineering for Internet and Mobile Applications)». (Φ.Ε.Κ.1450/10.07.2015) (Δ/ντής κ. Σάββας Ηλίας).

9ον) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με τίτλο: « Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων -MBA » (Master in Business Administration) με πέντε (5) κατευθύνσεις . (Φ.Ε.Κ. 1149/10.07.2015) (Δ/ντής Παπαδημόπουλος Ιωάννης).

10ον) Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής με τίτλο: «Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Αγροτική Παραγωγή και το Περιβάλλον», με τρείς κατευθύνσεις. (Δ/ντής Καντάς Δημήτριος), βρίσκεται στην διαδικασία έκδοσης του ΦΕΚ.

11ον) Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. με τίτλο: «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ψυχική Υγεία». (Φ.Ε.Κ. 1203/11.04.2012) (Δ/ντής Κοτρώτσιου Ευαγγελία).

12ον) Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. με τίτλο: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σύμπραξη με το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με τίτλο «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας» 2015-16. (Φ.Ε.Κ. 2859/11.11.2013) ( Για το ΤΕΙ Δ/ντές κα Κοτρώτσιου Ευαγγελία – Τσάρας Κων/νος).

Στην συνέχεια ανά Σχολή θα γίνει ανάλυση των αναφερομένων Μεταπτυχιακών σε ξεχωριστές αίθουσες σύμφωνα με το Πρόγραμμα της εκδήλωσης , όπου οι Διευθυντές των Μεταπτυχιακών θα αναλύσουν με λεπτομέρεια το Μεταπτυχιακό τους. Οι Διευθυντές των Μεταπτυχιακών θα πρέπει να ενεργοποιηθούν οι ίδιοι για την διαφήμιση, οργάνωση και την εκτέλεση του Μεταπτυχιακού τους.

Τέλος θα πρέπει να ευχαριστήσω τα Τμήματα εκείνα τα οποία στο κάλεσμα της Διοίκησης του Ιδρύματος, ενεργοποιήθηκαν και οργάνωσαν Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Ευχαριστώ πολύ
Total
0
Shares