Άσκηση Πανδημίας EVENT 201

Στις 18 Οκτωβρίου του 2019, στην Νέα Υόρκη των Ηνωμένων Πολιτειών, έλαβε χώρα μια πανδημική άσκηση υψηλότατου επιπέδου, η οποία και ονομάστηκε EVENT 201, την οποία διοργάνωσε το Κέντρο Johns Hopkins σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ καθώς και το Ίδρυμα Bill and Melinda Gates. Η άσκηση αυτή προσπάθησε να απεικονίσει και να προσομοιώσει τομείς στους οποίους θα χρειαστεί η συνεργασία του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα κατά την αντιμετώπιση μιας σοβαρής πανδημίας, προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές και οι κοινωνικές συνέπειες που θα προέκυπταν σε μεγάλη κλίμακα από αυτή.

Το Κέντρο Johns Hopkings ιδρύθηκε το 1998 από τον D. A. Henderson και αποτελεί την πρώτη μη κυβερνητική οργάνωση που δημιουργήθηκε για να μελετήσει την ευπάθεια του αμερικανικού άμαχου πληθυσμού σε βιολογικά όπλα καθώς και το πώς θα αποτρέψει, θα προετοιμάσει και θα ανταποκριθεί από τις συνέπειές τους. Για περισσότερα από 20 χρόνια το Κέντρο επιδιώκει να εξασφαλίσει ένα μέλλον στο οποίο οι σοβαρές πανδημίες δεν μπορούν πλέον να απειλήσουν τον πλανήτη μας. Διεξάγει σειρά από έργα, συνεργασίες αλλά και πρωτοβουλίες για να προωθήσει την πρόοδο στην παγκόσμια ασφάλεια της υγείας, τις αναδυόμενες λοιμώξεις και επιδημίες, την ετοιμότητα και την ανταπόκριση στην ιατρική και τη δημόσια υγεία, τις εσκεμμένες βιολογικές απειλές και τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στις βιοεπιστήμες.

Σύμφωνα πάντα με το Κέντρο, τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας έχει δει έναν αυξανόμενο αριθμό επιδημικών γεγονότων, που αντιστοιχούν σε περίπου 200 εκδηλώσεις ετησίως. Αυτές οι επιδημίες αυξάνονται και διαταράσσουν την υγεία, τις οικονομίες αλλά και την κοινωνία. Η διαχείριση αυτών των γεγονότων ήδη πλήττει την παγκόσμια ικανότητα ανάσχεσης τους, ακόμη και αν δεν υπάρχει πανδημική απειλή. Οι ειδικοί συμφωνούν ότι είναι μόνο θέμα χρόνου πριν κάποια από αυτές τις επιδημίες γίνει παγκόσμια – μια πανδημία με δυνητικά καταστροφικές συνέπειες. Μια σοβαρή πανδημία, η οποία γίνεται EVENT 201, θα απαιτούσε αξιόπιστη συνεργασία μεταξύ διαφόρων βιομηχανιών, εθνικών κυβερνήσεων αλλά και βασικών διεθνών οργανισμών.

Σε αυτή την άσκηση EVENT 201 έλαβαν μέρος 15 άνθρωποι οι οποίοι και εκπροσωπούσαν διάφορες παγκόσμιες εταιρείες, οργανισμούς αλλά και κρατικές δομές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι εκπροσωπούσαν μεγάλες και παγκόσμιες εταιρείες υγείας, αερομεταφορών, τραπεζών, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών, μέσων μαζικής ενημέρωσης, τροφίμων, εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών καθώς και πανεπιστημίων. Θα σας αναφέρω και θα σας τονίσω όμως ότι συμμετοχή σε αυτή την άσκηση είχε και ο καθηγητής Gao George ο οποίος είναι ο γενικός διευθυντής του Κινεζικού Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων, καθηγητής στο Ινστιτούτο Μικροβιολογίας, στην Κινεζική Ακαδημία Επιστημών, Πρόεδρος της Κινεζικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας και Πρόεδρος της Ασιατικής Ομοσπονδίας Βιοτεχνολογίας (AFOB). Στο link http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/players/index.html θα μπορέσετε να τους δείτε όλους καθώς και τα βιογραφικά τους.

Στα συμπεράσματα αυτής άσκησης είναι ότι η επόμενη σοβαρή πανδημία όχι μόνο θα προκαλέσει πολλούς ασθενείς και απώλειες ζωής, αλλά θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει σημαντικές κλιμακωτές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες που θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην παγκόσμια ένταση και δυστυχία. Οι προσπάθειες για την αποφυγή τέτοιων συνεπειών ή για την ανταπόκρισή τους καθώς εκτυλίσσονται θα απαιτούν πρωτοφανή επίπεδα συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και του ιδιωτικού τομέα. Έχουν καταβληθεί σημαντικές προσπάθειες για την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα στην ετοιμότητα για της επιδημίες σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές αθέμιτες παγκόσμιες ευπάθειες και διεθνείς προκλήσεις του συστήματος που προκαλούν οι πανδημίες, οι οποίες θα απαιτήσουν νέες και εύρωστες μορφές συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η άσκηση πανδημίας Event 201 έδειξε έντονα ορισμένα σημαντικά κενά στην ετοιμότητα για πανδημίες καθώς και ορισμένα στοιχεία των λύσεων που υπάρχουν μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα χρειαστούν για την κάλυψή τους.

Ορισμένες προτάσεις αντιμετώπισης είναι :

  1. Οι κυβερνήσεις, οι διεθνείς οργανισμοί και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προγραμματίσουν από τώρα τον τρόπο με τον οποίο οι βασικές δυνατότητες τους θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας μεγάλης κλίμακας.
  2. Οι βιομηχανίες, οι εθνικές κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί θα πρέπει να συνεργαστούν για την ενίσχυση των διεθνών αποθεμάτων ιατρικών αντιμέτρων, ώστε να καταστεί δυνατή η ταχεία και δίκαιη κατανομή τους σε περίπτωση σοβαρής πανδημίας.
  3. Χώρες, διεθνείς οργανισμοί και παγκόσμιες εταιρείες μεταφορών θα πρέπει να συνεργαστούν για να διατηρήσουν τους ταξιδιώτες και το εμπόριο κατά τη διάρκεια σοβαρών πανδημιών.Οι ταξιδιώτες και το εμπόριο είναι απαραίτητα για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και για τις εθνικές και ακόμη και τις τοπικές οικονομίες και πρέπει να διατηρηθούν ακόμη και ενόψει μιας πανδημίας.
  4. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να παρέχουν περισσότερους πόρους και υποστήριξη για την ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγής εμβολίων, θεραπευτικών και διαγνωστικών εξετάσεων που θα χρειαστούν κατά τη διάρκεια σοβαρής πανδημίας.
  5. Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να αναγνωρίσουν το οικονομικό βάρος των πανδημιών και να αγωνιστούν για μεγαλύτερη ετοιμότητα.
  6. Οι διεθνείς οργανισμοί πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στη μείωση των οικονομικών επιπτώσεων των επιδημιών και των πανδημιών.
  7. Οι κυβερνήσεις και ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να δώσουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στην ανάπτυξη μεθόδων για την καταπολέμηση της κακής και της παραπληροφόρησης πριν από την επόμενη αντίδραση πανδημίας.

Υπάρχουν φυσικά και άλλα πάρα πολλά στοιχεία τα οποία θα μπορούσατε να τα δείτε όλα στα link που θα ακολουθούν την δημοσίευση αυτή. Εγώ όμως θα σταθώ σε κάποια τα οποία και θεωρώ ότι είναι άξια αναφοράς στην δημοσίευση μας.

Το πρώτο είναι ότι τον υποθετικό αυτόν ιό η άσκηση τον ονόμασε Coronavirus Acute         Pulmonary Syndrome (CAPS) που σημαίνει Κορονοιός Οξείου Πνευμονικού Συνδρόμου και ότι, υποθετικά πάντα, ο ιός αυτός θα έρθει από τις νυχτερίδες στην διατροφική αλυσίδα!!!

Το δεύτερο αξιοσημείωτο που αναφέρετε στην άσκηση είναι ότι ο ιός αυτός, πάντα υποθετικά, θα είναι εξαιρετικά μεταδοτικός και παθογόνος σε ευαίσθητα τμήματα του παγκοσμίου πληθυσμού και ότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού θα τον φέρει με ήπια συμπτώματα!!!

Θα μπορούσαμε να σας αναφέρουμε πάρα πολλά σημεία τα οποία, εντελώς τυχαία, μοιάζουν με αυτά που ζούμε όλοι μας σήμερα αλλά θεωρούμε ότι θα μπορέσετε να τα βρείτε και μόνοι σας στα links που θα σας δοθούν στο τέλος της δημοσίευσης.

Τελειώνοντας θα πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι το Κέντρο Johns Hopkings μετά από όλα αυτά δέχθηκε ερωτήσεις για το εάν προέβλεψε αυτή την πανδημία που ζούμε και έβγαλε μια ανακοίνωση η οποία αναφέρει ότι το Κέντρο και οι συνεργάτες δεν πρόβλεψαν τίποτα κατά τη διάρκεια της επιτραπέζιας αυτής  άσκησης. Για το σενάριο, μοντελοποίησε μια πλασματική πανδημία κορονοϊού, αλλά ανέφερε κατηγορηματικά ότι δεν ήταν μια πρόβλεψη. Αντ’αυτού, η άσκηση χρησίμευσε για να τονίσει τις προκλήσεις ετοιμότητας και αντίδρασης που πιθανόν να προκύψουν σε μια πολύ σοβαρή πανδημία. Προβλέπουμε ότι η έξαρση του nCoV-2019 δεν θα σκοτώσει 65 εκατομμύρια ανθρώπους. Παρόλο που η επιτραπέζια μας άσκηση περιελάμβανε έναν ψευδο-πρωτοποριακό κορονοϊό, οι εισροές που χρησιμοποιήσαμε για τη μοντελοποίηση του δυνητικού αντίκτυπου αυτού του φανταστικού ιού δεν είναι παρόμοιες με το nCoV-2019.

Με εκτίμηση,

Καρούζος Δημήτριος KTJ

Αναλυτής Πληροφοριακών Συστημάτων

Δείτε εδώ τα βίντεο από την άσκηση :

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/videos.html

Δείτε εδώ τα συμπεράσματα από την άσκηση :

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/recommendations.html

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/200117-PublicPrivatePandemicCalltoAction.pdf

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/CAPS-fact-sheet-191009.pdf

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/comms-fact-sheet-191014.pdf

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/event201-model-desc.pdf

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/finance-fact-sheet-191009.pdf

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/event201-resources/mcm-fact-sheet-191009.pdf

Δείτε την δήλωση ότι το Κέντρο δεν προέβλεψε τον Κορονοϊό :

http://www.centerforhealthsecurity.org/newsroom/center-news/2020-01-24-Statement-of-Clarification-Event201.html?fbclid=IwAR2r39D4yFUtZz_PjaUl453ShKpJ2eI45Fr90IQjr8diA2sEh8trvH18UxQ

Δείτε εδώ όλα τα στοιχεία για την πανδημική άσκηση EVENT 201 :

http://www.centerforhealthsecurity.org/event201/

Αναφορά στο Blooberg για το EVENT 201 :

https://www.bloomberg.com/news/audio/2020-03-04/event-201-preparing-for-a-pandemic-audio

Αναφορά στο ABC Αυστραλίας για το EVENT 201

https://www.abc.net.au/news/2020-01-31/event-201-demonstrates-response-to-severe-pandemic-event/11913030

Αναφορά στο αμερικανικό περιοδικό Forbes για το EVENT 201

https://www.forbes.com/sites/judystone/2019/12/12/how-prepared-are-we-for-the-next-pandemic-not-very-experts-show/#62e618593524

Αναφορά στην βρετανική Telegraph για το EVENT 201

https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/disease-x-dummy-run-world-health-experts-prepare-deadly-pandemic/
Total
37
Shares