ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για προσλήψεις στην ΕΛΑΣ μέσω προκήρυξης

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για προσλήψεις στην ΕΛΑΣ μέσω προκήρυξης 

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη νέα προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.).

Μέσω του νέου διαγωνισμού ΣΟΧ, θα προσληφθούν 25 υπάλληλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ενώ, το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση τους έως και την 1η Μαρτίου 2021.

Ζητούνται:

ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Οχημάτων 11

ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 3

ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων 2

ΔΕ Τεχνικών Ηλεκτρονικών 4

ΔΕ Οικοδόμων 1

ΔΕ Τεχνικοί λοιπών ειδικοτήτων 4
Total
11
Shares