Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας

Η κατάσταση στο οδικό δίκτυο Θεσσαλίας - Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας - Λαμίας - Άρση της διακοπής κυκλοφορίας οχημάτων στο Νομό Καρδίτσας - Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί - Άρση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στον Αυτοκινητόδρομο Ε65 - Άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα τμήματα Λάρισας και Μαγνησίας της ΠΑΘΕ

Άρση απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας

Άρση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στον Νομό Καρδίτσας, λόγω ύφεσης των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Ο ΔΤΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 48 παρ. 9 του Ν. 4313/2014.

Β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη – Αναδιοργάνωση Σύσταση και Λειτουργία Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

Γ) Την υπ’ αριθ. 354Β/2023 από 13-09-2023 Απόφασή μας.

Δ) Την υπ’ αριθ. 354Δ/2023 από 19-09-2023 Απόφασή μας.

Ε) Την υπ’ αριθμ. 5410/23/1876718 από 22-09-2023 αναφορά του Τ.Τ. Καρδίτσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, στο τμήμα μεταξύ των διασταυρώσεων της Ε.Ο. με την Τ.Κ. Γραμματικού και την Τ.Κ. Νέου Μοναστηρίου Φθιώτιδας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, λόγω αποκατάστασης των φθορών στο ανωτέρω τμήμα του οδικού δικτύου.
  2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω (Γ) και (Δ) σχετικές Αποφάσεις μας.
  3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της.
  4. Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Τ.Τ. Καρδίτσας.
  5. Το Τ.Τ. Καρδίτσας, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στη Δ/νση Τεχνικών Έργων των υποχρεώσεών της, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και για τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 22-09-2023
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Total
0
Shares