Αποτελέσματα των εκλογών των εκπαιδευτικών στο ν. Καρδίτσας

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 2016

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 889
ΨΗΦΙΣΑΝ 785
ΕΓΚΥΡΑ 750
ΑΚΥΡΑ 35
ΑΠΟΧΗ (%) 11,70%
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ %
1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 51 6,80%
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 249 33,20%
3 ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 39 5,20%
4 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 209 27,87%
5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ Π.Ε. 165 22,00%
6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε. 37 4,93%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 750 100,00%

 


ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2016

Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ.: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 889
ΨΗΦΙΣΑΝ 778
ΕΓΚΥΡΑ 722
ΑΚΥΡΑ 63
ΑΠΟΧΗ (%) 12,49%
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΙ %
1 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
(ΠΑΜΕ)
93 12,88%
2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ
ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Π.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
30 4,16%
3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
(Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε)
100 13,85%
4 Δ.Α.Κ.Ε/ Π.Ε 304 42,11%
5 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε. (ΔΗ.ΣΥ/Α.Κ.Ε) 134 18,56%
6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε (ερα)
61 8,45%

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΣΠΕ (2016)

Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : 889
ΨΗΦΙΣΑΝ : 785 ΑΠΟΧΗ : 11,70%
ΕΓΚΥΡΑ : 698
ΑΚΥΡΑ : 87
ΕΛΑΒΑΝ ΚΑΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΨΗΦΟΙ (%)
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
το ψηφοδέλτιο που στηρίζει το Π.Α.Μ.Ε.
65 9,31%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΕΚ-ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. 36 5,16%
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.
54 7,74%
Δ.Α.Κ.Ε./Π.Ε.
Δημοκρατική Ανεξάρτητη Κίνηση Εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
266 38,11%
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
ΔΗ.ΣΥ. / Α.Κ.Ε.
104 14,90%
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – HTTP://DIAFANEIA.NET 14 2,01%
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 8 1,15%
ΕΡΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ Π.Ε. 54 7,74%
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 4 0,57%
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ανεξάρτητη Δημοκρατική Παράταξη
15 2,15%
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.
για το ΜΕΤΩΠΟ της εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης και της κοινωνικής ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ
26 3,72%
ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ / Π.Ε. 4 0,57%
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Χ.Ε.Κ. – Π.Ε.
48 6,88%
 
ΣΥΝΟΛΟ : 698 100,00%

 
Total
0
Shares