Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Απόφαση για τη λήψη μέτρων τήρησης τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα Α.Σ. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ

Απόφαση για τη λήψη μέτρων τήρησης τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα Α.Σ. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ - ΑΔ Καρδίτσας: Απόφαση για τη λήψη μέτρων τήρησης τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Απόφαση για τη λήψη μέτρων τήρησης τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα Α.Σ. Καρδίτσας – ΠΑΟΚ

Απόφαση για τη λήψη μέτρων τήρησης τάξης κατά τη διεξαγωγή του αγώνα καλαθοσφαίρισης της 8ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Ε.Σ.Α.Κ.Ε. BASKET LEAGUE, αγωνιστικής περιόδου 2022-2023, μεταξύ των ομάδων «Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ – Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ », που θα διεξαχθεί την Κυριακή (04-12-2022) και ώρα 19:15, στο κλειστό γυμναστήριο Καρδίτσας «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΡΟΥΣΗΣ»

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

α. Τα άρθρα 41Β, 41Γ, 41Δ & 41Ε του Ν. 2725/1999 [Α-121], «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις» όπως προστέθηκαν – συμπληρώθηκαν – τροποποιήθηκαν και ισχύουν μέχρι σήμερα.

β. Τις διατάξεις του Ν. 4326/2015 ( Α-49) «Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας στον αθλητισμό και άλλες διατάξεις».

γ. Την υπ’ αριθ.38404 από 18.8.2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφαλείας Αθλητικών Εκδηλώσεων» [ΦΕΚ Β’-1780].

δ. Την υπ’ αριθ.24560 από 24.7.2003 κ.υ.α. «Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρονικών συστημάτων εποπτείας αθλητικών εγκαταστάσεων» όπως τροπ. με 17223 από 14.6.2006 Κ.Υ.Α.

ε. Την υπ’ αριθ.229158/12878/1281/237 από 20-08-2015 Κ.Υ.Α.

στ. Την υπ’ αριθ.62038 από 30/12/2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’1983) «Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος για την έκδοση, διάθεση και έλεγχο της διακίνησης των ονομαστικών/ αριθμημένων εισιτηρίων των αγωνιστικών αγώνων του επαγγελματικού αθλητισμού.

ζ. Την υπ’ αριθ.229157/12877/1280/236 από 20-08-2015 Κ.Υ.Α.

η. Την υπ’ αριθ.37914 από 17-8-2006 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’-1120) «Όροι και προϋποθέσεις της παρουσίας, εμφάνισης και δραστηριότητας στα γήπεδα ιδιωτικού προσωπικού ασφαλείας των Π.Α.Ε. Α’ και Β’ Εθνικής Κατηγορίας και των Κ.Α.Ε. Α1 Εθνικής Κατηγορίας.

θ Την υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 66528 από 19.11.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 5874 Β’), «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και ώρα 06:00 της Δευτέρας, 5 Δεκεμβρίου 2022.

ι. Το υπ’ αριθ. 1003/7/410-μβ’ από 25-11-2022 έγγραφό μας (πρόσκληση για σύσκεψη).

ια. Το Πρακτικό της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα (28-11-2022) και ώρα 10:00′, με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης (μέσω της εφαρμογής CISCO WEBEX MEET), καθώς και τις απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτή, όπως αυτές διατυπώθηκαν κατά τη διάρκειά της

και

αποσκοπούντες στην εξασφάλιση της ομαλής τέλεσης της παραπάνω αθλητικής συνάντησης και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης, πριν και μετά την τέλεση του υπόψη αγώνα καλαθοσφαίρισης.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Ο αγώνας να διεξαχθεί με την παρουσία θεατών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αθλητικών Διοργανώσεων ΕΣΑΚΕ 2022-2023.
 2. Να υποβληθεί στον κ. υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αίτημα απαγόρευσης μετακίνησης οργανωμένων φιλάθλων της φιλοξενούμενης Κ.Α.Ε..
 3. Από την Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (γηπεδούχος ομάδα) να διατεθούν έως χίλια οκτακόσια (1800) εισιτήρια, συμπεριλαμβανομένων προσκλήσεων και εισιτηρίων διαρκείας που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα, τα οποία να είναι αριθμημένα και η διάθεσή τους να γίνει με την επίδειξη Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου ή Άδειας Παραμονής και των λοιπών απαιτουμένων εγγράφων και τα οποία να διατεθούν αποκλειστικά σε μεμονωμένους φιλάθλους της τοπικής ομάδας Επίσης, να διατεθούν έως δεκαπέντε (15) προσκλήσεις στη φιλοξενούμενη ομάδα (Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για συγγενείς, χορηγούς κλπ.
 4. Στο Κλειστό Γυμναστήριο Καρδίτσας θα εισέλθουν μόνο όσοι δικαιούνται και εμπλέκονται στη διοργάνωση του αγώνα και η πρόσβασή τους στους χώρους της εγκατάστασης να γίνει ανάλογα με την ιδιότητά τους.

Ειδικότερα:

α. Οι αθλητικές αποστολές των δύο ομάδων και οι διαιτητές του αγώνα, θα εισέλθουν και θα εξέλθουν απ’ ευθείας στα αποδυτήρια.

β. Οι υπόλοιποι δικαιούμενοι θα εισέλθουν και θα εξέλθουν από την Κεντρική θύρα του γηπέδου.

 1. Οι φίλαθλοι να προσέλθουν στο γήπεδο μεμονωμένα, να εισέλθουν σε αυτό από την κεντρική θύρα, ενώ οι έτερες θύρες να παραμείνουν κλειστές. Επίσης, να φέρουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, πέραν του εισιτηρίου που θα κατέχουν.
 2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι συγγενείς, χορηγοί κλπ. της Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ στους οποίους θα χορηγηθούν έως δεκαπέντε (15) προσκλήσεις, να προσέλθουν μεμονωμένα και χωρίς διακριτικά, να λάβουν θέσεις στη θύρα των επισήμων, και στους οποίους να διατεθεί ικανός αριθμός προσωπικού ασφαλείας για την προστασία τους.
 3. Να αποκλειστεί η πρόσβαση στο γήπεδο φιλάθλων, που δε διαθέτουν εισιτήρια ή τα προμηθεύτηκαν κατά παράβαση των διατάξεων που ισχύουν, καθώς επίσης και όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να εισέλθουν στην αθλητική εγκατάσταση.
 4. Στα αποδυτήρια του γηπέδου να παρευρίσκονται μόνο όσοι προβλέπονται από την κατάσταση διαπιστευμένων και για τον απολύτως αναγκαίο χρόνο.
 5. Στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου θα παρευρίσκονται όσοι εκπρόσωποι κάθε ομάδας φέρουν νόμιμη κάρτα εισόδου (διαπίστευση).
 6. Δεν θα επιτραπεί η εισαγωγή στο γήπεδο πανό – πλακάτ, ή άλλων αντικειμένων με αντεθνικό, υβριστικό ή ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και η εισαγωγή πανό, πλακάτ ή άλλων αντικειμένων (κασκόλ κ.λπ.) άλλων ομάδων.
 7. Να απαγορευτεί η διάθεση και κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών εντός της αθλητικής εγκατάστασης, νερού, χυμών, αφεψημάτων και παρεμφερών ροφημάτων σε κουτιά ή φιάλες οποιουδήποτε υλικού. Τα αεριούχα ποτά και το νερό να διατίθενται σε πλαστικά ποτήρια.
 8. Με μέριμνα της Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ :

α. Η Κεντρική θύρα και η θύρα των αποδυτηρίων του γηπέδου να είναι ανοικτές 2 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα.

β. Να διατηρηθούν ελεύθερες οι κλίμακες των κερκίδων του γηπέδου, καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

γ. Να εξασφαλισθεί η παρουσία ασθενοφόρου Ε.Κ.Α.Β. στο γήπεδο.

 1. Στο χώρο πέριξ του Κλειστού Γυμναστηρίου, με μέριμνα της Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ να απομακρυνθούν τα υπάρχοντα αντικείμενα (αδρανή υλικά κλπ), που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από οπαδούς και να προκαλέσουν υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες.
 2. Η Κ.Α.Ε. Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ να προσλάβει, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 13 της υπ’ αριθ. 38404 από 18-8-2009 Κ.Υ.Α. «Έγκριση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλειας Αθλητικών Εκδηλώσεων», προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας δέκα πέντε (15) ατόμων, το οποίο θα συνεργάζεται με την αστυνομική αρχή, για την επιβολή των λαμβανομένων μέτρων ευταξίας με ειδικότερα καθήκοντα ως αναλυτικά ορίζονται στο άρθρο 41Δ του Ν. 2725/1999 όπως αυτό έχει προστεθεί – συμπληρωθεί – τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, καθώς και να αποστείλει κατάσταση με τα στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό αδείας, τα ακριβή καθήκοντα, τις θέσεις και τη διεύθυνση κατοικίας του προσληφθέντος προσωπικού, στην αρμόδια Αστυνομική Αρχή (Α.Τ. Καρδίτσας – Τ.Α. Καρδίτσας), στη Δ.Ε.Α.Β. και στη διοργανώτρια Αρχή, στην οποία επιπλέον θα συμπεριλαμβάνονται και οι οριζόμενοι από την Κ.Α.Ε. Α.Σ. Καρδίτσας υπεύθυνοι κατά τομέα δραστηριότητας.
 3. Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας του αγώνα να συνεργάζεται με τον επικεφαλής των αστυνομικών μέτρων.
 4. Οι δύο Κ.Α.Ε. (Α.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ & ΠΑΟΚ),

αγώνα, να γνωρίσουν εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας (e-mail: adkarditsas@astynomia.gr):

α. Το ξενοδοχείο διαμονής της αποστολής της ομάδας, την ώρα αναχώρησης της αποστολής από αυτό την ημέρα του αγώνα και όλα τα απαραίτητα στοιχεία οχημάτων, αριθμό επιβαινόντων κ.λπ., προκειμένου διατεθεί αστυνομική δύναμη και μέσα για τη συνοδεία της και ρυθμιστεί δρομολόγιο μετάβασής της προς το γήπεδο.

β. Τα ονοματεπώνυμα των υπευθύνων των αθλητικών αποστολών και αριθμούς τηλεφώνων τους (κινητών και σταθερών).

 1. Τα λεωφορεία των αποστολών να σταθμεύσουν σε χώρο, που θα τους υποδειχθεί από τον επόπτη των μέτρων.
 2. Η αθλητική αποστολή της ομάδας Κ.Α.Ε. ΠΑΟΚ να χρησιμοποιήσει τα αποδυτήρια που διατίθενται για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Η αποχώρηση της φιλοξενούμενης ομάδας και των επισήμων παραγόντων της θα γίνει ύστερα από εντολή του Επικεφαλής των μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφαλής μετάβαση στο χώρο επιβίβασής τους και να συνοδευτούν με αστυνομικές δυνάμεις.
 3. Και οι δύο Κ.Α.Ε. να ανακοινώσουν δια του τύπου (έντυπου ή ηλεκτρονικού) και να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσω τους φιλάθλους, για το περιεχόμενο της παρούσας Απόφασης.
 4. Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 41 Γ, των παραγράφων 3 & 9 του άρθρου 41 Δ και του άρθρου 41 Ζ του Ν. 2725/1999, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει._

 
Total
0
Shares
Previous Article
Λ. Μπακούρας: Eνεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα των υποδομών «αντίδοτο» στην ενεργειακή κρίση και οδηγός στην ενεργειακή μετάβαση

Λ. Μπακούρας: Eνεργειακή απόδοση, ψηφιοποίηση και βιωσιμότητα των υποδομών «αντίδοτο» στην ενεργειακή κρίση και οδηγός στην ενεργειακή μετάβαση

Next Article
Ν.Ε. ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - Π.Σ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ: Ενημέρωση ψηφοφόρων για την εκλογή προέδρου στις 24 Σεπτεμβρίου 2023 - ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ν.Ε. Καρδίτσας: Περιοδείες κλιμακίων υποψηφίων βουλευτών σήμερα Τρίτη 2 Μαΐου - Απέναντι στις διεκδικήσεις των αγροτών η κυβέρνηση Μητσοτάκη σηκώνει ασπίδα αυταρχικότητας με ματ και χημικά - Αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται από τον ασφαλιστικό «νόμο Βρούτση»

Απαιτούμε αξιοπρεπή δημόσια δωρεάν υγεία για όλους!