Απάντηση σε ερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για Κείμενο Βασικών Αρχών του ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

perifereiako symvoulio thessalias

Απάντηση σε ερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για Κείμενο Βασικών Αρχών του ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027

Σχετικά με την ερώτηση των Περιφερειακών Συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης για Κείμενο Βασικών Αρχών του ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027 ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας κ. Βασίλειος Πινακάς αναφέρει τα εξής:

Το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) του προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» , αποτελεί ένα Κείμενο «βάσης» που αποτυπώνει συνοπτικά τα δεδομένα σχεδιασμού του νέου Προγράμματος, την ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης ανά τομέα στη Θεσσαλία, τις ανάγκες και τις δυνατότητες που καταγράφονται στην τρέχουσα περίοδο και, υπό τα χρηματοδοτικά δεδομένα και διαχωρισμό δράσεων μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων που ορίστηκαν σε εθνικό επίπεδο στο ΕΣΠΑ 2021-2027, καταλήγει σε στρατηγικό στόχο, προτεραιότητες και δράσεις που συνεισφέρουν σε αυτές. Αποτελεί το πρώτο κείμενο διαβούλευσης, με κάθε ενδιαφερόμενο φορέα ή πολίτη. Η συγκέντρωση απαντήσεων αλλά και προτάσεων, συμπληρωματικών ή διαφοροποιημένων, και η πλήρης επεξεργασία τους, θα υποστηρίξουν τη σύνταξη του κειμένου του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» αμέσως μετά. 

Το κείμενο του «Προγράμματος» της Θεσσαλίας στην περίοδο 2021-2027, θα συνταχθεί εν συνεχεία σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ε.Ε. και το ΕΣΠΑ 2021-2027, και θα συζητηθεί  στο Περιφερειακό Συμβούλιο προκειμένου να λάβει τις κατευθύνσεις του για την οριστικοποίησή του και την επίσημη υποβολή του για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης της Περιφέρειας, που είναι η αρμόδια σύμφωνα με τους κανόνες σχεδιασμού του ΕΣΠΑ για τη σύνταξη του Προγράμματος έως και την έγκρισή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσιοποίησε το Κείμενο Βασικών Αρχών του «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» που συντάχθηκε, προς κάθε φορέα και εταίρο, μεταξύ των οποίων και το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας και τα μέλη του, με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εστάλη σε όλους τους δημόσιους φορείς (υπουργεία, αυτοδιοίκηση, περιφερειακές υπηρεσίες κ.α.), επιμελητήρια, συλλογικούς φορείς,  ερευνητικούς φορείς, συλλόγους, ομοσπονδίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς κοινωνίας πολιτών, κλπ. και αναρτήθηκε δημόσια για ενημέρωση και συμμετοχή κάθε φορέα και πολίτη.

Η άμεση ενημέρωση του συνόλου των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας για τη διαδικασία που ακολουθείται και το πρώτο κείμενο σχεδιασμού για την περίοδο 2021-2027 πριν την ολοκλήρωση της ανοικτής διαβούλευσης και των αποτελεσμάτων της, και η πρόσκληση άμεσης συμμετοχής τους, για όσους επιθυμούν να συμμετέχουν, αποτελεί μια διαφανή δημοκρατική διαδικασία συλλογικής προσπάθειας, που μόνο θετικά θα πρέπει να εκληφθεί.

Το κείμενο των μηνυμάτων που στάλθηκαν ήταν :

Στο πλαίσιο Σχεδιασμού του Προγράμματος «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027», σας προσκαλούμε να συμμετέχετε με τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου και την κατάθεση προτάσεών σας, έως την 23η Αυγούστου 2021.

Σύνδεσμος ερωτηματολογίου: https://forms.gle/NBpGnH3NzNkMvmbc6

Μπορείτε επίσης να καταθέσετε τυχόν πρόσθετα στοιχεία, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση: thessalia@mou.gr , με παράκληση το μήνυμα να περιλαμβάνει στον τίτλο του θέματος το: «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027».

Το νέο Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» είναι προϋπολογισμού 554 εκ ευρώ, με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και το ΕΚΤ.

Η διαβούλευση ξεκινά με το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) που συνοπτικά αποτυπώνει τα δεδομένα σχεδιασμού του νέου Προγράμματος, το Στρατηγικό Στόχο του και τις προτεραιότητές του, καθώς και Δράσεις που συνεισφέρουν σε αυτές.

Κάθε ενδιαφερόμενος φορέας ή πολίτης, προσκαλείται να συμμετέχει στη Διαβούλευση, μέσω ενός δομημένου ψηφιακού Ερωτηματολογίου που σχεδιάστηκε επί του Κειμένου Βασικών Αρχών, με τήρηση του Κανονισμού 2016/679 ΕΕ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR) ή και ανώνυμα για όσους το επιθυμούν.

Το ερωτηματολόγιο δίνει τη δυνατότητα στους εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη, να αξιολογήσουν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές δράσεις του Περιφερειακού Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027» αλλά και να καταθέσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις δικές τους προτάσεις σε σχέση με τις κατευθύνσεις και τις επιλογές της αναπτυξιακής πολιτικής.

Η επεξεργασία των απαντήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης, συνδυαστικά με το ΕΣΠΑ 2014-2020 και τις κατευθύνσεις της αρμόδιας ΓΓΔΕ-ΕΣΠΑ και ΕΕ ως προς την κατανομή δράσεων μεταξύ Τομεακών και Περιφερειακών Προγραμμάτων, θα επιτρέψει την οριστικοποίηση της διαμόρφωσης της αναπτυξιακής πολιτικής στο Περιφερειακό Πρόγραμμα της Θεσσαλίας στην περίοδο 2021-2027.

Το Κείμενο Βασικών Αρχών (Concept Paper) του «ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2021-2027» το βρίσκετε αναρτημένο εδώ : https://www.thessalia-espa.gr/etairiko-symfono-2021-2027/774-dzoxpso.html

Με εκτίμηση,

ΕΥΔ ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Total
0
Shares