Απαγόρευση κυνηγιού από το Δασαρχείο Τρικάλων

Εκδόθηκε η 2/2018 (ΑΔΑ ΩΘΗ8ΟΡ10-Η41) Δασική Απαγορευτική Διάταξη Θήρας για όλη την περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Τρικάλων με την οποία απαγορεύεται η θήρα όλων των θηραμάτων αρχομένης από 10 Ιανουαρίου 2019 και μέχρι νεοτέρας ανακοίνωσης.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Δασαρχείου Τρικάλων
Χρήστος Κουλουκούρας
Δασολόγος με Βαθμό Α΄
Total
0
Shares