Ανοιχτή επιστολή στον κ. Δήμαρχο, την κα. Πρόεδρο και τους κ.κ. μέλη του νέου ΔΣ του ΝΠΔΔ Αθλητισμός Πολιτισμός Νεότητα Δήμου Μουζακίου

Του Ηλία Μπάλλα

O νέος Δήμαρχος κ. Φάνης Στάθης πιστεύω θα δρομολογήσει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας του ΝΠΔΔ Πολιτισμός και Αθλητισμός που θα έχουν σαν στόχο να λειτουργήσει το ΝΠΔΔ με περισσότερη συνεργασία, διαφάνεια, δικαιοσύνη και προγραμματισμός προς όφελος όλων και των 27 Τοπικών Κοινοτήτων.

Στην προσπάθεια αυτή πιστεύω ο κ Δήμαρχος θα πρέπει να αξιοποιήσει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ Μητροπάνο Χρυσόστομο έναν αξιόλογο συντοπίτη μας με τεράστια εμπειρία στον πολιτισμό και την Λαϊκή μας παράδοση Καθηγητής Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής.

Από την πολυετή ενασχόλησή μου με τα πολιτιστικά δρώμενα και την συμμετοχή μου στο Δ.Σ του ΝΠΔΔ το 2014 πέντε πιστεύω κατά την γνώμη μου θα πρέπει να είναι τα πρώτα βασικά θέματα που θα πρέπει να συζητηθούν στο πρώτο Συμβούλιο του νέου ΝΠΔΔ Πολιτισμός και Αθλητισμός για να βρει το ΝΠΔΔ με διαφάνεια ,δουλειά συνεργασία , προγραμματισμό και δικαιοσύνη το δρόμο για μεγαλύτερη προσφοράς.

1.- Τα 8 άτομα του Δ.Σ να χωριστούν σε τρεις ομάδες εργασίας ,3 άτομα θα αναλάβουν τα πολιτιστικά δρώμενα 3 άτομα τα αθλητικά δρώμενα και δύο άτομα τους παιδικούς σταθμούς και στις τρείς ομάδες επικεφαλείς θα είναι πάντα η Πρόεδρος του ΝΠΔΔ κα Ελενη Ρούσα.-

2.- Δεν πρέπει να πληρώνει τίποτα το ΝΠΔΔ αν δεν προηγηθεί έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων και το αίτημα αυτό να έλθει για συζήτηση και λήψη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο.

3 Να σταματήσουν οι συνεδριάσεις του ΔΣ να είναι φαστ τρακ και τα μέλη του Δ.Σ να εξουσιοδοτούν την κ Πρόεδρο να αναλαμβάνει και να αποφασίζει μόνης της την υλοποίηση όλων των αποφάσεων, πρέπει να υπάρχει συμμετοχή των μελών στης αποφάσεις και την υλοποίηση αυτών.

4.-Τα άτομα που θα συμμετέχουν στο Δ.Σ θα πρέπει πρώτα πρώτα να το θέλουν οι ίδιοι να είναι εκεί, να έχουν χρόνο να δουλέψουν και διάθεση να προσφέρουν στον τόπο τους ,να έχουν γνώσεις και ικανότητες και το σημαντικότερο να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα Διοικητικά Συμβούλια, μέλος με τρείς συνεχόμενες απουσίες αδικαιολόγητες από συνεδριάσεις του Δ.Σ να αντικαθίστανται.

5.- Να δρομολογήσει το ΝΠΔΔ μέσα από ομάδα εργασίας την έκδοση τουριστικού οδηγού του Δήμου μας με τίτλο Πολιτισμός/Τουρισμός / Παράδοση/Ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων του δήμου .-

Και μια ημερίδα για την ιστορία της περιοχής του Διευρυμένου Δήμου Μουζακίου.

ΔΟΥΛΕΙΑ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

 Και τέλος, σαν μέλος του ΝΠΔΔ το 2014, στην πρώτη συνεδρίαση του Ν.Π.Δ.Δ κατέθεσα στα 9 μέλη του ΝΠΔΔ, επιστολή με 16 προτάσεις η επιστολή ΕΔΩ με στόχο να επεξεργαστούν οι προτάσεις αυτές από τα μέλη, να συμπληρωθούν και να προστεθούν και άλλες και όλοι μαζί μέσα από την συνεργασία να καταφέρουμε να λειτουργήσουμε το Ν.Π.Δ.Δ προς όφελος όλων των συμπολιτών μας, δυστυχώς η προσπάθεια αυτή δεν είχε καμία τύχη.-

Από καρδιάς καλή επιτυχία στην Πρόεδρο κα Ελένη Ρούσα και τα Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Πολιτισμός και Αθλητισμός.

Είμαι στην διάθεση της κας Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου για οποιαδήποτε βοήθεια.

Hlias Mpallas

Μπάλλας ΗλίαςTotal
0
Shares