ΑΝΚΑ: Υποβολή οικονομικών προσφορών

ΑΝΚΑ: Υποβολή οικονομικής προσφοράς

anka prosfyges

ΑΝΚΑ: Υποβολή οικονομικών προσφορών για

  • μίσθωση 7θέσιου οχήματος τύπου minivan,
  • προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης),
  • ασφάλιση ακινήτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II»

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) στην Καρδίτσα για το έτος 2021, προτίθεται να προβεί στις ακόλουθες αναθέσεις προμηθειών/υπηρεσιών:

–  Μίσθωση 7θέσιου οχήματος τύπου mini-van .

–  Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου θέρμανσης-κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης).

–  Ασφάλιση ακινήτων που μισθώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών έως την Δευτέρα 04/01/2021 και ώρα 15:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-14:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr/portal/

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.ΣTotal
2
Shares