ΑΝΚΑ: Πρόσκληση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου

ΑΝΚΑ

ΑΝΚΑ: Πρόσκληση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου

Πρόσκληση προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού γραφείου στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας

Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (ΑΝΚΑ ΑΕ), στο πλαίσιο του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας το οποίο εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 3206/12-12-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 4111/Β/2016), προτίθεται να προμηθευτεί ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου και προγράμματα Η/Υ (σετ σταθερών υπολογιστών, προγράμματα,  συσκευές UPS). Η σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 – 2020 (ΠΑΑ 2014-2020) Μέτρο 19 προσέγγιση CLLD LEADER” με συγχρηματοδότηση από το Ε.Γ.Τ.Α.Α. και συγκεκριμένα από την ΣΑ 082/1, με δικαιούχο την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. (ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Α 082/1, Σ.Α.Ε.:2017ΣΕ08210000)

Με βάση τα παραπάνω, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς στην υποβολή οικονομικών προσφορών στα γραφεία της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας ΟΤΑ επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα ΤΚ 43132, 1ος όροφος (γραφείο πρωτοκόλλου) έως την Παρασκευή 07/05/2021 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΝΚΑ Α.Ε (Μεγ. Αλεξάνδρου 34, 2ος όροφος), στο τηλέφωνο 2441042363 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00 ή να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της εταιρείας http://www.anka.gr
Total
8
Shares