ΑΝΚΑ: Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

ΑΝΚΑ: Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

ΑΝΚΑ: Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

Διαβούλευση από την ΑΝ.ΚΑ Α.Ε για το σχεδιασμό του νέου LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης», η Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. συναντήθηκε με:

– το Δ.Σ. της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας παρουσία του Πρόεδρου κου Μπούκη και των μελών του. Η διαβούλευση εξελίχθηκε σε μια γόνιμη ανταλλαγή απόψεων όπου αναδείχθηκε ο ρόλος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας όσον αφορά τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα της μικρής σε δυναμικούς τομείς της τοπικής οικονομίας (αγροδιατροφή, τουρισμός, κυκλική οικονομία, περιβάλλον κ.λπ.) και πως μπορεί να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων, γυναικών και κοινωνικών / συνεργατικών επιχειρήσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία.

– το Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρουσία του Πρόεδρου του κου Παπαδόπουλου και των κ.κ. Νταλό, Νταλανίκα και Αλεξόπουλο (ΓΠΑ).

ΑΝΚΑ: Διαβούλευση για το σχεδιασμό του νέου LEADER «Καρδίτσα – Θεσσαλιώτιδα: Τόπος δημιουργίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης»

Στη συνάντηση αυτή αφού παρουσιάστηκαν οι αδυναμίες / ανάγκες αλλά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα / ευκαιρίες της περιοχής παρέμβασης, αναλύθηκαν οι προτάσεις του τμήματος όσον αφορά την εκπαίδευση – επιμόρφωση των εμπλεκομένων στη δασική παραγωγή, ιδέες για την πολύπλευρη αξιοποίηση του δασικού πλούτου (ξυλεία, αναψυχή, βιωματικές εμπειρίες, χλωρίδα κ.α.) αλλά και σκέψεις για την ενίσχυση του κλάδου μεταποίησης δασοκομικής παραγωγής καθώς και των επιχειρήσεων κατασκευής προϊόντων με βάση το ξύλο, οι οποίες αποτελούν δυναμικό τμήμα της τοπικής οικονομίας όπως π.χ. στην περιοχή του Μουζακίου.

Οι ενέργειες διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς και τον πληθυσμό για το νέο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER Σ.Σ. ΚΑΠ 2023-2027 θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΔΠ LEADER
Total
0
Shares