Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ανησυχία στα μέλη της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών

«Ανησυχία προκαλούν οι δηλώσεις περί υπαγωγής εκμεταλλεύσεων ή αγροτεμαχίων σε ένα μόνο Αγροπεριβαλλοντικό Μέτρο»

Πρόσφατα δημοσιεύματα, που βασίζονται σε δηλώσεις του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων περί μη δυνατότητας ένταξης εκμεταλλεύσεων σε περισσότερα του ενός Αγροπεριβαλλοντικά Μέτρα του ΠΑΑ, έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στα μέλη της Ένωσης Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών (ΕΕΕΒΦΒ) και, γενικότερα, στους γεωργο-κτηνοτρόφους πολλών ορεινών και νησιωτικών περιοχών.

Πολλοί από αυτούς κατέχουν είτε αμιγώς κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (μόνο ζωική παραγωγή) είτε μικτές γεωργο-κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ζωική παραγωγή και φυτική παραγωγή), στις οποίες το τμήμα της φυτικής παραγωγής αφορά, στις περισσότερες περιπτώσεις, την παραγωγή ζωοτροφών για τη διατροφή των ζώων των ίδιων εκμεταλλεύσεων.

Τονίζεται πως η ένταξη εκτροφών αυτόχθονων φυλών ζώων στις Δράσεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας συνάδει εξ’ ορισμού με τη λογική και τις προϋποθέσεις της Βιολογικής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, που προωθούν την καλλιέργεια τοπικών ποικιλιών φυτών και την εκτροφή αυτόχθονων φυλών ζώων, οι οποίες είναι πιο ανθεκτικές σε ασθένειες και πιο καλά προσαρμοσμένες στις δύσκολες εδαφο-κλιματικές συνθήκες των ορεινών και νησιωτικών περιοχών, σε σχέση με τις ξενικές ποικιλίες φυτών και φυλές ζώων αντίστοιχα.

Με βάση τα παραπάνω, αλλά και λόγω:

α) της εξαιρετικά μεγάλης σημασίας που έχουν οι αναμενόμενες ενισχύσεις για το μέλλον των γεωργο-κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων των ορεινών και νησιωτικών περιοχών της χώρας,

β) της εκπεφρασμένης βούλησης του ΥΠΑΑΤ και της Κυβέρνησης για τη στήριξη της κτηνοτροφίας,

γ) της ανάγκης για ενίσχυση της ζωικής παραγωγής μέσω και της αύξησης της εγχώριας παραγωγής ζωοτροφών,

δ) των συγχύσεων που προκαλούν οι αντικρουόμενες αναφορές σε διάφορα κρατικά έγγραφα,

καλούμε το ΥΠΑΑΤ να προβεί σε διευκρινήσεις επί των ζητημάτων που προκύπτουν και να σταθμίσει τις αποφάσεις του με γνώμονα τον αναπτυξιακό χαρακτήρα του ΠΑΑ. Δεν μπορεί και δεν πρέπει αναπτυξιακές δράσεις να μετατρέπονται σε ενισχύσεις κοινωνικού χαρακτήρα.
Total
0
Shares
Previous Article

Συμπεράσματα του 5ου Προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στη Λάρισα

Next Article

Τοποθέτηση Κώστα Τσιάρα για το κοινωνικό μέρισμα στη συζήτηση του νομοσχεδίου