Ανάπτυξη των περιοχών Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

Ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς για την ανάπτυξη της περιοχής και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

     Τις προτάσεις του για την ανάπτυξη των περιοχών Δήμων Μουζακίου και Αργιθέας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας κατέθεσε ο Λαογραφικός, Αρχαιολογικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Οξυάς σε σχετική συνάντηση, που οργάνωσε η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Καρδίτσας.

    Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μουζακίου, την Τρίτη, 25 Απριλίου 2017, με την παρουσία πολλών φορέων της περιοχής, των βουλευτών του κόμματος, αρκετών δημοτικών συμβούλων καθώς και του Δημάρχου Μουζακίου, της επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου, κ.λ.π..

    Με τις προτάσεις του, που ανέπτυξε ο πρόεδρός του κος Γιώργος Καραβίδας, παρουσία και του αντιπροέδρου κου Χρήστου Β. Γκαραβέλα – που παρίστατο και με την ιδιότητα του δημοτικού συμβούλου – ο Σύλλογος της Οξυάς επικεντρώθηκε κυρίως :

  • Στον παραγωγικό πλούτο που οι περιοχές του Μουζακίου και της Αργιθέας διαθέτουν, και οποίος πρέπει να αξιοποιηθεί.
  • Στην απαιτούμενη αναδιάρθρωση της αγροτικής παραγωγής, ώστε ως χώρα ν’ απαλλαγούμε από την παραγωγή προϊόντων που δεν έχουμε ανάγκη και να στραφούμε σε λύσεις και προϊόντα αναγκαία κατ’ αρχήν για την εσωτερική μας κατανάλωση, τα οποία, ενώ μπορούν να παραχθούν εδώ, σήμερα τα εισάγουμε.
  • Στη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε διάχυση του παραγόμενου πλούτου και σε υγιή ανταγωνισμό, με την ταυτόχρονη απαλλαγή από διάφορα καρτέλ και μονοπώλια, που προωθούνται στην αγροτική παραγωγή και τη διάθεσή της και τα οποία ουδόλως πρόκειται να συνεισφέρουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
  • Στην παραγωγική αξιοποίηση της γης, σημαντικό μέρος της οποίας, ωστόσο, σήμερα έχει καλυφθεί από φωτοβολταϊκά, σε συνέχεια, προφανώς, παλαιότερων πρακτικών των «αγραναπαύσεων», των «χωματερών», των «εκχερσώσεων καλλιεργειών», κ.λ.π., που συνέβαλαν καθοριστικά στην αποδυνάμωση της παραγωγικής βάσης.
  • Στο «επιχειρηματικό δαιμόνιο» στην περιοχή μας, που έχει δώσει εξαίρετα δείγματα γραφής, η δράση και τα προϊόντα του οποίου θα πρέπει να τύχουν της μεγαλύτερης δυνατής στήριξης και προβολής, ώστε όχι μόνο αυτό να επιβιώσει αλλά και ν’ αναπτυχθεί περαιτέρω, προσφέροντας περισσότερες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας το εισόδημα στην περιοχή. Για το συγκεκριμένο τομέα επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι, πέρα από τα αντικείμενα στα οποία σήμερα έχει εκδηλωθεί αντίστοιχο ενδιαφέρον και εστιάζεται κυρίως στην επεξεργασία και στα προϊόντα του ξύλου, στην εστίαση, στην παραγωγή παραγώγων γάλακτος και εν μέρει στον τουρισμό, ιδιαίτερες προοπτικές θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και στον κλάδο της παραγωγής αλλά και τυποποίησης των γνωστών ως παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, καθώς και προϊόντων που μπορούν να παραχθούν με την ανάπτυξη των αποκαλούμενων νέων καλλιεργειών, όπως αρωματικά φυτά και βότανα ή τα γνωστά super foods, η καλλιέργεια των οποίων, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις ειδικών, θα μπορούσε να ευδοκιμήσει ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές μας.
  • Ο τουρισμός είναι, επίσης, μια προοπτική που αναμφίβολα θα μπορούσε να έχει τη δική της σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της περιοχής μας και στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η γεωγραφική μας θέση ευνοεί σίγουρα τη συγκεκριμένη προοπτική αλλά απουσιάζουν τα έργα που θα της δώσουν την απαιτούμενη ώθηση, όπως δρόμοι για την καλύτερη και ευκολότερη σύνδεση με γειτονικές περιοχές που ακμάζουν τουριστικά (Περτούλι, Λίμνη Πλαστήρα, κ.λ.π.), αλλά και άλλα έργα υποδομής, απαραίτητα για την ανάδειξη της εκπληκτικής φυσικής ομορφιάς, των αξιοθέατων και των μνημείων της περιοχής μας.
  • Και φυσικά οι ορεινές περιοχές μας ενδείκνυνται ιδιαίτερα και για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και των παραγώγων της, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, για αιώνες ολόκληρους αποτέλεσε κυριολεκτικά πηγή ζωής για τους κατοίκους των περιοχών μας, προσφέροντας ουσιαστικό στήριγμα και στην οικονομία της χώρας. Πρόκειται για σημαντικό κλάδο του πρωτογενούς τομέα, άμεσα, όμως, εξαρτώμενου από την ύπαρξη και την ανάπτυξη της υπαίθρου, η οποία, ωστόσο, εδώ και κάμποσα χρόνια έχει εγκαταλειφθεί. Βασική, λοιπόν, προϋπόθεση για την επαναδραστηριοποίηση του συγκεκριμένου αυτού παραγωγικού τομέα αποτελεί η αναζωογόνηση της υπαίθρου, για την οποία απαιτείται μέριμνα για την επιστροφή  στον τόπο τους όσων αποδήμων θα το επιθυμούσαν ή να δοθούν, έστω, σ’ αυτούς πραγματικές ευκαιρίες και δυνατότητες για την επαγγελματική ενασχόληση με τον τόπο τους.

    Επισημάνθηκε, επίσης, ότι για την υλοποίηση λύσεων προς ανάπτυξη της περιοχής μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας απαιτείται σωστός προγραμματισμός και αποφασιστικότητα εκ μέρους της πολιτείας και των φορέων της αλλά και η προσεκτικότερη διαχείριση των όποιων εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων, ώστε αυτοί να μην κατευθύνονται, κυρίως, προς έργα που δεν έχουν σχέση με παραγωγή και με παραγωγική ανασυγκρότηση, όπως ανακατασκευές πεζοδρομίων, εξωραϊσμούς χώρων και κτηρίων, κ.λ.π., αλλά σε έργα που θα συμβάλουν στην αποτροπή του μαρασμού, που απειλεί τον τόπο μας και ιδιαίτερα τον τομέα της υπαίθρου.

    Και, τέλος, τονίσθηκε ιδιαίτερα η ανάγκη προσεκτικού χειρισμού από την πολιτεία του ζητήματος της ανάπτυξης των ΑΠΕ  στην ύπαιθρο, καθόσον λύσεις για την ανάπτυξη της περιοχής μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, όπως και αυτές που παραπάνω περιγράφηκαν, δε μπορούν να υλοποιηθούν με δεσμευμένο από ιδιωτικά συμφέροντα το φυσικό και υδάτινο δυναμικό της πατρίδας μας, όπως απαιτεί σήμερα η αδειοδότηση και η εγκατάσταση πολλών μορφών ΑΠΕ και όπως και στην πραγματικότητα συμβαίνει, έστω κι αν, για λόγους ευνόητους, τούτο δε γίνεται ευρέως γνωστό  ή αν κάποιοι αρμόδιοι φορείς αρνούνται να το συνειδητοποιήσουν ή και προσποιούνται αναλόγως.

Γιώργος Δ. Καραβίδας, για το Λαογραφικό, Αρχαιολογικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Οξυάς «το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας»
Total
0
Shares