Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ σχετικά με τις εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς

.

Σε Μουζάκι και Αγναντερό


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ MOYZΑΚΙΟΥ & ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2018-2019 

Το Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΝΕΟΤΗΤΑ¨ του Δήμου Μουζακίου, ανακοινώνει πως οι αιτήσεις εγγραφής των νηπίων ξεκινάνε τη Δευτέρα 7 Μαϊου 2018 και λήγουν την Πέμπτη 31 Μαϊου 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται στα γραφεία των Παιδικών Σταθμών Μουζακίου και Αγναντερού αντίστοιχα, από τις 9:00 π.μ. έως τις 13:00 μ.μ. και από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Υπεύθυνοι παραλαβής αιτήσεων:

 • Παιδικός Σταθμός Μουζακίου, κα Πάτρα Κωνσταντινιά, τηλ. 24450-41436
 • Παιδικός Σταθμός Αγναντερού, κος Αδαμόπουλος Δημήτριος, τηλ. 24410-84164
 • Προϋποθέσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος
 1. Η μητέρα να εργάζεται η να διαθέτει κάρτα ανεργίας
 2. Η ηλικία του παιδιού να είναι από 2,5 ετών και άνω μέχρι εγγραφής του στο Νηπιαγωγείο
 3. Το παιδί να αυτοεξυπηρετείται
 • Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων
 1. Αίτηση γονέα
 2. Πιστοποιητικό γέννησης του νηπίου
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς εργάζονται ή κάρτα ανεργίας
 5. Ιατρική γνωμάτευση για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού
 6. Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.
 7. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας των γονέων
 8. Κάθε άλλο δικαιολογητικό, το οποίο θα κριθεί απαραίτητο από το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.
 • Δικαιολογητικά για εγγραφή νηπίων, αλλοδαπών γονέων
 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά
 2. Άδεια παραμονής στη χώρα
 • Δικαιολογητικά για επανεγγραφή νηπίων

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην του πιστοποιητικού γέννησης του νηπίου.

Μουζάκι 03-5-2018 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ρούσσα Ελένη
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Το Επιμελητήριο Καρδίτσας στηρίζει τον ΣΠΑΚ

Επόμενο άρθρο

Άσκηση Ορεινής Διάσωσης στον Ελληνόπυργο από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Καρδίτσας