Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Παλαμά σχετικά με την καταλληλότητα του νερού

Ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Μουζακίου για το πόσιμο νερό - ΔΕΥΑ ΠΥΛΗΣ: Ανακοίνωση για την ορθολογική χρήση του νερού

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Παλαμά σχετικά με την καταλληλότητα του νερού

Η ΔΕΥΑ Παλαμά σας γνωρίζει ότι κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3 Οκτωβρίου  2023 σε δείγματα νερού από τις ΤΚ του Δήμου Παλαμά διαπιστώθηκε:

Στις Τ.Κ. Παλαμά, Μεταμόρφωσης, Καλυβακίων Κόρδας και Μαραθέας το νερό πληροί τις προδιαγραφές της  Δ1(δ)/ ΓΠ οικ. 27829/15-05-2023 ΚΥΑ ,οπότε θεωρείται κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση

Για τις υπόλοιπες Τ.Κ. ισχύουν οι παλαιότερες ανακοινώσεις.

Παλαμάς 5/10/2023 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΠ

ΚΟΥΤΡΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Total
0
Shares