Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της ΠΕ Καρδίτσας

metaforon diplomata

Ανακοίνωση για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Μεταφορών – Επικοινωνιών της ΠΕ Καρδίτσας

Ενημερώνουμε, ότι μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, η Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών της ΠΕ Καρδίτσας θα λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες για το χρονικό διάστημα από 19.12.2022 έως 31.01.2023. Οι ώρες εξυπηρέτησης παραμένουν οι ίδιες, 08:30 – 13:30.

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Κωνσταντίνος Υπερήφανος

Μηχανολόγος Μηχανικός
Total
0
Shares