Ανακαινίζεται το Δημαρχείο Μουζακίου


• Μέσω του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ (700.000 ΕΥΡΩ)

ΔημαρχείοΞεκίνησαν τα έργα που έχει εντάξει ο Δήμος Μουζακίου στο πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» το οποίο έχει προϋπολογισμό 700.000 ΕΥΡΩ.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες αναβάθμισης του Δημαρχείου Μουζακίου ενώ μέχρι τώρα έχουν εκτελεστεί εργασίες στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείου Μαυρομματίου ενώ στη συνέχεια θα γίνουν αντίστοιχες εργασίες στο Δημαρχείο το ΕΠΑΛ και τον Παιδικό Σταθμό Μουζακίου.

Οι εργασίες στο Δημαρχείο αφορούν αντικατάσταση των παλαιών κουφομάτων, ενεργειακή θωράκιση και αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και θέρμανσης.

Ο φάκελος του Δήμου Μουζακίου που εγκρίθηκε, κατατέθηκε για αξιολόγηση και έγκριση το 2009 και μετά από αλλεπάλληλες καθυστερήσεις εγκρίθηκε και τα έργα υλοποιούνται μετά την παρέλευση 5 ολόκληρων ετών. Εδώ να σημειώσουμε πως είναι από τα ελάχιστα έργα σ’ όλη τη χώρα που υλοποιούνται μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, γεγονός που καταδεικνύει την ετοιμότητα του Δήμου Μουζακίου.

Οι παρεμβάσεις που προτείνονται προς υλοποίηση αφορούν την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών κτιρίων και του δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού καθώς επίσης και δράσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης των Δημοτών σε θέματα αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς και εξοικονόμησης ενέργειας.

«Το προτεινόμενο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης για την περίοδο 2009 – 2015 του Δήμου μας στοχεύει να συνεισφέρει στην επίτευξη των παραπάνω Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων.
Κεντρικός στρατηγικός στόχος του σχεδίου δράσης είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Δήμου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και το ισχυρότερο όπλο κατά της κλιματικής αλλαγής. Με κριτήριο την μεγιστοποίηση της ενεργειακής αποδοτικότητας των προτεινόμενων ενεργειών καθώς και την ευρύτερη δυνατή κοινωνική ευαισθητοποίηση σε θέματα εξοικονόμησης, προτάσσονται ενεργειακά και οικονομικά αποδοτικά δράσεις για τον Δήμο και τους πολίτες του σήμερα και του αύριο, στο πλαίσιο της Εθνικής, της Κοινοτικής και της παγκόσμιας πολιτικής για την αειφόρο ανάπτυξη και τον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος σύμφωνα με τον οποίο έγινε η επιλογή των δράσεων και των αξόνων παρέμβασης του παρόντος σχεδίου στηρίζετε σε δύο πυλώνες. Πρώτον η μεγιστοποίηση του αποτελέσματος (εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση εκπομπών CO2) βάση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και δεύτερον η επιλογή δράσεων – χώρων παρέμβασης που θα έχουν το μέγιστο κοινωνικό αντίκτυπο όσον αφορά την ευαισθητοποίηση των δημοτών σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας, αλλαγής ενεργειακής συμπεριφοράς κοκ.

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση στο Δήμο (ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτιρίων, δημοτικού φωτισμού κ.τ.λ.) καθώς και τα αποτελέσματα των ενεργειακών επιθεωρήσεων η Δημοτική Αρχή σε συνεργασία με την ΑΝ.ΚΑ. κατέληξε στις ακόλουθες παρεμβάσεις του παρόντος σχεδίου που προτείνουν ένα μείγμα δράσεων με γνώμονα την μεγιστοποίηση της εξοικονομούμενης ενέργειας, που εντάσσονται στους ακόλουθους άξονες του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»:

• Παρεμβάσεις σε Δημοτικά Κτίρια,
• Παρεμβάσεις σε Κοινόχρηστους Χώρους του Αστικού Περιβάλλοντος (δημοτικός ηλεκτροφωτισμός)
• Δράσεις Διάδοσης, Δικτύωσης και Ενημέρωσης
• Οριζόντιες Ενέργειες Τεχνικής Υποστήριξης

Συνεπώς καταλήξαμε και διερευνήσαμε από το σύνολο των κτιρίων του Δήμου, το κτίριο όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου (Δημαρχείο) και επιπλέον τα σχολεία που εμφανίζουν υψηλή ενεργειακή κατανάλωση. Οι παραπάνω χώροι εμφανίζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας λόγω παλαιότητας κατασκευής καθώς επίσης και πληθώρα επισκεπτών – χρηστών καθημερινά. Από την καταρχήν διερεύνηση καταλήξαμε ότι τα κτίρια που εμφανίζουν την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας συγκρινόμενα με το κόστος των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι το Δημαρχείο Μουζακίου, το ΕΠΑΛ Μουζακίου, ο παιδικός σταθμός Μουζακίου, το Δημοτικό σχολείο Μαυρομματίου και το νηπιαγωγείο Μαυρομματίου. Τα υπόλοιπα κτίρια που διερευνήθηκαν προτείνετε να ενταχθούν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ».

Επιπλέον διερευνήσαμε το κόστος του ηλεκτροφωτισμού οδών και πλατειών και βρήκαμε τους χώρους όπου εμφανίζονται αυξημένες καταναλώσεις οπότε και επιλέχτηκαν για να διερευνηθούν οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της ορθής διαχείρισης του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που θα προσδώσουν το μέγιστο ενεργειακό όφελος σύμφωνα με τον οριοθετημένο προϋπολογισμό. Όσο αφορά τις παρεμβάσεις βελτίωσης του μικροκλίματος των κοινόχρηστων χώρων δεν υπάρχει ιδιαίτερη αναγκαιότητα παρεμβάσεων μιας και ο Δήμος μας διαθέτει πολύ πράσινο στους δρόμους και τις πλατείες αλλά και δεν υπήρχαν ώριμα έργα για να εντάξουμε στο σχέδιο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των προτεινόμενων παρεμβάσεων και ενεργειών του υποβληθέντος Σχεδίου Υλοποίησης, ανέρχεται στις 700.000 € και τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη εκτιμώνται να είναι:

• Ετήσια Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Μουζακίου 424.086,49 kWh
• Ετήσια Εξοικονόμηση Πρωτογενούς Ενέργειας 587.156,26 kWh
• Μείωση Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 167,95 τόνους ετησίως» Δήλωσε ο Δήμαρχος Μουζακίου κ. Κωτσός

Επιπρόσθετα ο Δήμος Μουζακίου έχει καταθέσει στο ίδιο πρόγραμμα και πρόταση για την αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Αγναντερού με προϋπολογισμό 300.000 ΕΥΡΩ.


Total
0
Shares
Previous Article

Το Γαρδίκι και Αθαμανία επισκέφτηκε ο δήμαρχος Πύλης Κων/νος Μαράβας τον δεκαπενταύγουστο

Next Article

Η «λίμνη των ποιητών» λίμνη Πλαστήρα τιμά την Αλκυόνη Παπαδάκη

Total
0
Share