Ανάγκη για άμεσες εκταφές στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρδίτσας

Δημοτικό Κοιμητήριο Καρδίτσας

Ανάγκη για άμεσες εκταφές στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρδίτσας

Επειδή έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι χώροι ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρδίτσας, παρακαλούνται όσοι διατηρούν μνημεία προσφιλών τους προσώπων από το 2014 και παλαιότερα, να προχωρήσουν σε εκταφή το αργότερο μέχρι την 31 Μαΐου του 2021.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, ο Δήμος θα προχωρήσει σε εκταφή καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη αλλά και το τέλος φύλαξης των οστών στο χώρο του οστεοφυλακίου στους πλησιέστερους συγγενείς.
Total
0
Shares