Αναδείχθηκε ανάδοχος για προστασία των ημιτελών έργων στον Αχελώο

axeloos erga

Αναδείχθηκε ανάδοχος για προστασία των ημιτελών έργων στον Αχελώο

Με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και τελικό «ντεμαράζ» μέσα στον τελευταίο μήνα, το Υπουργείο Υποδομών πραγματοποίησε τη δημοπρασία και ενέκρινε το αποτέλεσμά της για την υλοποίηση του έργου παρακολούθησης και προστασίας των ημιτελών έργων στον Αχελώο.

Ειδικότερα, πρόκειται για εφαρμογή της με Aρ.Πρ.:οικ.647/ΚΕ 1013 Απόφασης του Υπουργού Υποδομών κ. Κώστα Καραμανλή για διάθεση ποσού 1.880.460 ευρώ, η οποία αφορά τα παρακάτω έργα:

Α) Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταµούς Αχελώο και Κουµπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πληµµυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάµενων ηµιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου.

Β) Εφαρµογή Σχεδίου Παρακολούθησης της Ασφάλειας των ηµιτελών έργων Φράγµατος Συκιάς και Σχεδίου Εντοπισµού και Ενηµέρωσης Κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγµάτων Συκιάς.

Κατά την ίδια Απόφαση:

  1. Ορίζεται ως Αναθέτουσα Αρχή του έργου: «Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταµούς Αχελώο και Κουµπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πληµµυρικά φαινόµενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάµενων ηµιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου. – Εφαρµογή Σχεδίου Παρακολούθησης της Ασφάλειας των ηµιτελών έργων Φράγµατος Συκιάς και Σχεδίου Εντοπισµού και Ενηµέρωσης Κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγµάτων Συκιάς», η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Υ.Λ.Υ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.
  2. Ορίζεται ως Προϊσταµένη Αρχή του ανωτέρω έργου, η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών και Λιµενικών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Υ.Λ.Υ.), διά του Τµήµατος Κατασκευών αυτής.
  3. Ορίζεται ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία η Ειδική Υπηρεσία ∆ηµοσίων Έργων (Ε.Υ.∆.Ε.) Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με έγκυρη ενημέρωση του «Μouzakinews.gr», με γνώμονα την κατάσταση έκτακτης ανάγκης όπου έχουν κηρυχτεί μετά τον «Ιανό» οι Δήμοι Αργιθέας και Μουζακίου και λόγω του μεγάλου κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή, η δημοπράτηση έγινε με fast track διαδικασία επιλογής του αναδόχου. Κλήθηκαν συνολικά επτά εργοληπτικές επιχειρήσεις ωστόσο, οι πέντε από αυτές κατέθεσαν προσφορές.

Ορίστηκε ο τελικός μειοδότης από την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και η απόφαση (εκδόθηκε στις 11/02/2022), έγκρισης του πρακτικού ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης του παραπάνω έργου, – όπως προβλέπεται -, κατατέθηκε προς νομική αξιολόγηση στο Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο και θα αποφανθεί σχετικά μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Η πρόβλεψη του Υπουργείου είναι ότι ο ανάδοχος θα εγκατασταθεί στην περιοχή τον Απρίλιο με επίκεντρο παρακολούθησης και ενεργειών προστασίας τα εργοτάξια στη Δρακότρυπα, στην Αγορασιά και στη Συκιά.

axeloos 1 axeloos 2 axeloos 4 axeloos 5 axeloos 6 axeloos 7 axeloos 8 axeloos 9Total
1
Shares
Previous Article

Συνεχίζεται στο Δήμο Λαρισαίων το πρόγραμμα στέγαση και εργασία για ανέργους

Next Article
800X480 01

15η Φεβρουαρίου – Παγκόσμια Ημέρα κατά του Παιδικού Καρκίνου: 4 παιδιά επιζώντες μας μιλούν για το ΜΕΛΛΟΝ!Total
1
Share