Αμοιβαίες μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την αρ. 200980/Ε1/9-12-2015 του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα: «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015 – 2016», οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για αμοιβαία μετάθεση από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία ανήκουν οργανικά, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων.

  • Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να έχουν την ίδια ειδικότητα.

β) Να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία μέχρι 31/8/2016.

γ) Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δύο χρόνια υπηρεσίας μέχρι 31/8/2016 από τον διορισμό τους.

δ) Να έχουν υπηρετήσει ένα χρόνο στην οργανική τους θέση.

ε) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2016 τα δέκα (10) έτη.

Δικαίωμα αίτησης αμοιβαίας μετάθεσης έχουν και οι εκπαιδευτικοί που έχουν υποβάλλει αίτηση μετάθεσης και δεν έχει ικανοποιηθεί.

Δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96, όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97), καθώς και όσοι δεν υπηρετούν οργανικά σε σχολική μονάδα.

ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Total
0
Shares