Στις 10π.μ. το άνοιγμα των σχολείων στο Δήμο Πύλης έως και την Παρασκευή 28/01

UwAAAABJRU5ErkJggg==

Στις 10π.μ. το άνοιγμα των σχολείων στο Δήμο Πύλης έως και την Παρασκευή 28/01

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:

ι. Τις διατάξεις του άρθρου 58, παρ.1 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

  1. Τις διατάξεις της περ .27 παρ .4 του άρθρου 94 του Ν .3852/2010 και του άρθρου 58, παρ.1 θ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.
  2. Την εγκύκλιο της Γ.Γ.Π.Π.
  3. Τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες (παγετός – χιονοπτώσεις με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στα διοικητικά όρια του Δήμου μας και καθιστούν επικίνδυνη την προσέλευση των μαθητών στα σχολεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την λειτουργία του συνόλου των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πύλης, από Τρίτη 25/01 μέχρι και Παρασκευή 28/01/2022, με ώρα προσέλευσης των μαθητών στις 10:00 το πρωί καθ’ όλη την διάρκεια της εβδομάδας, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων (παγετός -χιονόπτωση με ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες).
Total
0
Shares