Α. Σκόνδρα σε Κ. Χατζηδάκη για σύστημα ασφάλισης εργατών γης

asimina xatzidakis 22

Α. Σκόνδρα σε Κ. Χατζηδάκη για σύστημα ασφάλισης εργατών γης

Η Βουλευτής Καρδίτσας, κ. Ασημίνα Σκόνδρα, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής πρόνοιας, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. Συζήτησαν εκτενώς για θέματα αρμοδιότητάς του, με έμφαση στα εργασιακά και στο σύστημα ασφαλίσεων.

Η κ. Σκόνδρα, στο πλαίσιο της συνάντησης, έκανε ειδική αναφορά, στο καθεστώς πρόσληψης και ασφάλισης εργατών γης και ειδικότερα, σε όσους προέρχονται από τρίτες χώρες. Δεδομένου ότι, για τους εργάτες γης ισχύει, ότι ισχύει και για τους μισθωτούς / εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα, η Βουλευτής τόνισε την δυσλειτουργία του συστήματος όσον αφορά τους αγρότες.

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα, αποτελεί πάγια υποχρέωση των επαγγελματιών αγροτών, να ενημερώνουν το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, για κάθε μεμονωμένη πρόσληψη που πραγματοποιούν, δηλώνοντας ακριβώς τις ημέρες και τις ώρες απασχόλησης του προσωπικού της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

Η κ. Σκόνδρα ανέλυσε διεξοδικά στον Υπουργό, το βαθμό δυσλειτουργίας της διαδικασίας αυτής και εξήγησε τις επιμέρους δυσκολίες, που ανακύπτουν κάθε φορά. Συνθήκες όπως ο καιρός, οι φυσικές και περιβαλλοντικές παράμετροι, που προκύπτουν στις αγροτικές εργασίες, δεν επιτρέπουν στους επαγγελματίες αγρότες, να γνωρίζουν εκ προοιμίου τον ακριβή χρόνο απασχόλησης των εργατών τους.

Ως εκ τούτου, συχνά δηλώνουν περισσότερο χρόνο εργασίας στο σύστημα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται εργοδοτικών εισφορών. Σε περίπτωση που δηλωθεί λιγότερος χρόνος, τότε ενέχει ο κίνδυνος ελέγχου και προστίμου από την επιθεώρηση εργασίας και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Την ανωτέρω διαδικασία δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο, η περιορισμένη πρόσβαση των αγροτών σε ηλεκτρονικά μέσα και άρα στην ανάλογη πλατφόρμα, το κόστος απασχόλησης λογιστή σε μηνιαία βάση και η συνεχής διαφοροποίηση των ημερών και ωρών απασχόλησης των εργατών.

Ο Υπουργός κατανόησε το πρόβλημα, χωρίς να παραλείψει να εστιάσει στην ισότητα μεταξύ των ιδιωτικών επιχειρήσεων, αφού οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις αποτελούν κι αυτές ιδιωτικές επιχειρήσεις που οφείλουν να συντάσσονται με την συνολική εργασιακή νομοθεσία. Ωστόσο δεσμεύτηκε να εξετάσει το ζήτημα και πιθανές βελτιώσεις, ώστε οι αγρότες να διευκολυνθούν στις εργοδοτικές τους σχέσεις, αλλά και στις σχέσεις τους με το κράτος.

Η Βουλευτής ευχαρίστησε τον Υπουργό για την ουσιαστική συζήτηση και την διαχρονική παραγωγική συνεργασία τους.
Total
0
Shares