70 νέα έργα από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στην Π.Ε. Καρδίτσας

70 νέα έργα από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στην Π.Ε. Καρδίτσας

70 νέα έργα από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στην Π.Ε. Καρδίτσας

Συνολικά 70 νέα έργα εντάσσονται στο  Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού. Πρόκειται για ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια, συνολικής δημόσιας δαπάνης 6,3 εκατομμυρίων ευρώ, που οδηγούν σε επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 11,1 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται 27 έργα δημόσιου χαρακτήρα, συνολικού προϋπολογισμού 2,3 εκατομμυρίων ευρώ. 

Κώστας Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας:

«70 νέα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, που στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας διαχειρίζεται η ΑΝΚΑ. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Αναπτυξιακής, Δήμαρχο  Βασίλη Τσιάκο, σχεδιάσαμε στρατηγικά και πετύχαμε την ένταξη όλων των ώριμων, θετικά αξιολογημένων έργων, με χρηματοδότηση 6,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, τα δημόσια έργα του Leader στην Π.Ε. Καρδίτσας είναι προϋπολογισμού 2,35 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για έργα με προστιθέμενη αξία στην τοπική κοινωνία όπως οι 18 παιδικές χαρές που ανακατασκευάζονται στην πόλη της Καρδίτσας, το Κέντρο Αγροτικής Κληρονομιάς στην Ιτέα Δήμου  Παλαμά κ.α.

Σε μια δύσκολη εποχή, λόγω της πανδημίας του covid-19, εντάσσουμε όλες στις ώριμες και θετικά αξιολογημένες προτάσεις, με υπερδέσμευση πόρων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και με μεταφορά χρημάτων από την Περιφέρεια. Ευχαριστώ τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τον Υφυπουργό Κώστα Σκρέκα για την υπερδέσμευση πόρων ύψους 1,39 εκατ. ευρώ. Η Περιφέρεια  Θεσσαλίας ενέκρινε από την πλευρά της την μεταφορά  1,6 εκατ. ευρώ, για να μπορέσουν να ενταχθούν όλες οι θετικά αξιολογημένες προτάσεις. Ευχαριστώ για τη  συνεργασία όλους τους εργαζόμενους στην ΑΝΚΑ. Είναι σημαντικό οι προτάσεις που κατατίθενται για χρηματοδότηση να είναι ώριμες, ώστε να διευκολύνονται όλοι στην ένταξη και την υλοποίηση των έργων. Όσο πιο ώριμο και καλά προετοιμασμένο είναι  το έργο, τόσο καλύτερα εκτελείται στην πορεία».

Βασίλης Τσιάκος,  Δήμαρχος Καρδίτσας, πρόεδρος ΑΝΚΑ:

«Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώνουμε μαζί με τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό, την ολοκλήρωση μιας δύσκολης διαδικασίας για το πρόγραμμα leader. Ως δήμαρχος Καρδίτσας και ως πρόεδρος της ΑΝΚΑ θέλω να συγχαρώ τα στελέχη της Αναπτυξιακής και του leader για την συστηματική δουλειά που έκαναν ώστε να έχουμε αυτό το τόσο θετικό αποτέλεσμα. Επίσης θέλω να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη κ. Αγοραστό καθώς φρόντισε να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση και για τις 70 προτάσεις που εγκρίθηκαν στο πρόγραμμα. Θεωρούμε ότι με την υλοποίηση των προτάσεων, η τοπική επιχειρηματικότητα και η τοπική οικονομία θα βγουν πολλαπλά ωφελημένες. Τέλος θέλω να υπογραμμίσω ότι η συνεργασία μας με τον Περιφερειάρχη, όπως ήταν άριστη παλαιότερα στην Αντιπεριφέρεια έτσι συνεχίζεται και σήμερα στο Δήμο Καρδίτσας, και αυτό φέρνει θετικά αποτελέσματα για το σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας και φυσικά για το Δήμο Καρδίτσας».

Η πορεία του Leader στην Π.Ε. Καρδίτσας

Ο Συντονιστής τη Ομάδας Τοπικής Δράσης της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Ανώνυμη Εταιρία (Ο.Τ.Δ ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.) Παναγιώτης Ντανοβασίλης ανέφερε τα εξής:

Το Τοπικό Πρόγραμμα «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020), εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 3206/21-12-2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με συνολική Δημόσια Δαπάνη ύψους 6.300.000€ και με φορέα υλοποίησης (Ομάδα Τοπικής Δράσης) την Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΚΑ Α.Ε).

Αρμόδιοι Φορείς :

 • Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. και η Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος (Ε∆Π LEADER 2014-2020) ως επίπεδο λήψης αποφάσεων για τη διαχείριση και εφαρµογή του Τοπικού Προγράµµατος είναι αρμόδια για τις ενέργειες εμψύχωσης, την διενέργεια προσκλήσεων και αξιολόγηση των προτάσεων και την παρακολούθηση πράξεων (διοικητικός έλεγχος αιτηµάτων πληρωµής και καταβολή της ενίσχυσης).
 • Η Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥ∆ ΠΑΑ 2014-2020)

Είναι συνολικά αρμόδια για τη διαχείριση και εφαρμογή του ΠΑΑ 2014-2020.

 • Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής του ΠΑΑ 2014-2020 (ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020)

Είναι αρµόδια για το συντονισµό και την παρακολούθηση της ορθής εφαρµογής των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης στη χώρα.

 • Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας

Ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, (ΕΦ∆), είναι αρμόδια για την παρακολούθηση της υλοποίησης των Προγραµµάτων Τοπικής Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο, την έκδοση των αποφάσεων ένταξης, την διενέργεια διοικητικών ελέγχων και την ολοκλήρωση των πράξεων.

 • Ο Οργανισµός Πληρωµών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισµού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) : είναι αρµόδιος για τη διενέργεια των πληρωµών

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε., λήφθηκε συγκροτήθηκε η Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) LEADER 2014-2020, στην οποία μεταβιβάστηκαν οι αρμοδιότητες για την αποτελεσματική, αυτόνομη και πολυσυμμετοχική υλοποίηση του προγράμματος.

Στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER 2014-2020 της Ομάδας Τοπικής Δράσης συμμετέχουν ως φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του Δημοσίου :

 • Η Περιφέρεια Θεσσαλίας
 • Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Θεσσαλίας

και ως φορείς που εξυπηρετούν συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα :

 • Το Επιμελητήριο Καρδίτσας
 • Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας (ΣΥΝ.Π.Ε.)
 • Η Ένωση Πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας

Η Περιοχή παρέμβασης του προγράμματος CLLD / LEADER αποτελείται από το σύνολο των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας με εξαίρεση το σχέδιο πόλης της Δημοτικής Κοινότητας Καρδίτσας.

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD/LEADER διαρθρώνεται σε τρία Υποµέτρα:

 • Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» με Δημόσια Δαπάνη : 4.850.000€
 • Υπομέτρο 19.3: «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών» 190.000€
 • Υπομέτρο 19.4: «Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εµψύχωση» )» με Δημόσια Δαπάνη : 1.260.000€

Στο πλαίσιο του Υποµέτρου 19.2 υλοποιούνται παρεμβάσεις

 • Δηµοσίου χαρακτήρα, οι οποίες αφορούν έργα ΟΤΑ και συλλογικών φορέων με χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) κατά 100% και συµβάλλουν µε άµεσο ή έµµεσο τρόπο στην ανάπτυξη της τοπικής οικονοµίας, και
 • Ιδιωτικού χαρακτήρα οι οποίες αφορούν επιχειρηματική δραστηριότητα με χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) από 50% έως 65%.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:  

Πραγματοποιήθηκε η 1η πρόσκληση για την επιλογή Πράξεων Δημοσίου χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό (Δ.Δ.) 1.375.000,00€ στα πλαίσια της οποίας υποβλήθηκαν συνολικά, 30 αιτήσεις στήριξης με αιτούμενο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 2.515.623,17€.

Με την έγκριση επιπλέον προγραμματικής υπερδέσμευσης ύψους 1.015.408,05€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέστη δυνατή η έκδοση από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της απόφασης ένταξης για το σύνολο των παραδεκτών προτάσεων (έκδοση αποφάσεων ένταξης 24/12/2019 για 27 πράξεις με συνολική Δημόσια Δαπάνη 2.390.408,05€) με δικαιούχους ΟΤΑ και Συλλογικούς φορείς της Π.Ε Καρδίτσας.

Μέχρι και σήμερα έχει εκδοθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η προέγκριση δημοπράτησης για πέντε (5) Πράξεις που υλοποιούνται με τη διαδικασία των Δημοσίων Συμβάσεων συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 1.225εκ. € ενώ έχει πραγματοποιηθεί και η 1η πληρωμή προς δικαιούχο του Τ.Π (Ένωση πολιτιστικών Συλλόγων Ν. Καρδίτσας).

Αναλυτικά οι εγκρίσεις δημοπράτησης που έχουν εκδοθεί έως σήμερα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας:

erga leader karditsa

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ:

Πραγματοποιήθηκε η 1η πρόσκληση για την επιλογή Πράξεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα με διαθέσιμο προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης (Δ.Δ.) 3.475.000,00 .

Υποβλήθηκαν Ογδόντα δύο (82) αιτήσεις στήριξης με αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη 7,7 εκατ. € και συνολικό προϋπολογισμό 13,6 εκατ. € εκ των οποίων αξιολογήθηκαν θετικά (παραδεκτές προτάσεις) 69 αιτήσεις στήριξης συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 6.315.474,92€.

Για την κάλυψη της υπερβάλλουσας ζήτησης εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η μεταφορά πόρων ύψους 1.558.291,23€ από τους εκχωρημένους πόρους στο πλαίσιο του υπομέτρου 4.2 καθώς και η δυνατότητα υπερδέσμευσης ύψους 1.390.000€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αναμένεται η υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας της απόφασης ένταξης για το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων συνολικού Προϋπολογισμού 11.1183.792,52 € και Δημόσια Δαπάνη 6.315.474,92 €.

Εντός του Σεπτεμβρίου θα ακολουθήσει η υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ δικαιούχων και της ΟΤΔ και η έναρξη υλοποίησής τους (ήδη σε αρκετές περιπτώσεις τα επενδυτικά έργα είτε έχουν ολοκληρωθεί είτε έχουν προχωρήσει σημαντικά οι εργασίες)

Αναλυτικά τα επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν αφορούν :

 • 9 πράξεις κατάρτισης και μεταφοράς γνώσεων σε ωφελούμενους της περιοχής Παρέμβασης (ΜΜΕ Αγροτουρισμού και Αγρότες)
 • 18 πράξεις μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
 • 1 πράξη μεταποίησης δασικών προϊόντων
 • 16 πράξεις στον τομέα του τουρισμού
 • 14 πράξεις στο τομέα της βιοτεχνίας και του εμπορίου
 • 11 πράξεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών

Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη  και οικονομία

Μέσω του Τοπικού Προγράμματος «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας» αναμένεται να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος της προγραμματικής περιόδου 96 πράξεις Δημοσίου και ιδιωτικού Χαρακτήρα Συνολικού Προϋπολογισμού 13.574.200,57€ και Δημόσιας Δαπάνης 8.705.882,97€.

Δεδομένου ότι η Π.Ε Καρδίτσας βρίσκεται τελευταίες θέσεις όσον αφορά το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΕΛΣΤΑΤ Προσωρινά Στοιχεία 2000 – 2016 κατά περιφέρεια και νομό), η εξασφάλιση του συνόλου των απαιτούμενων πιστώσεων ύψους 8.7εκ.€ για την χρηματοδότηση των ενταγμένων πράξεων σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των Ιδιωτικών κεφαλαίων 4.86εκ.€ που αντιστοιχεί στην ιδία συμμετοχή, θα συμβάλει καθοριστικά στην τοπική οικονομία και ανάπτυξη της Π.Ε Καρδίτσας.

Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα έχει ως αποτέλεσμα την τόνωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της Τοπικής Οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης  τόσο με τη δημιουργία νέων και την διατήρηση υφιστάμενων θέσεων αλλά και την απασχόληση που θα δημιουργηθεί κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο.

Από μια πρώτη εκτίμηση των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο ΠΣΚΕ και αφορούν τα επενδυτικά σχέδια Ιδιωτικού Χαρακτήρα (θέσεις απασχόλησης και ανάλυση του προϋπολογισμού τους ανά κατηγορία δαπάνης : κτιριακά, εξοπλισμός, μελέτες, προβολή κλπ) η υλοποίησή τους θα συμβάλει καθοριστικά :

 • Στην διατήρηση και την ενίσχυση της απασχόλησης (προβλέπεται η δημιουργία/διατήρηση 68,56 ΕΜΕ).
 • Στην τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία/διατήρηση έμμεσων θέσεων απασχόλησης ειδικά στον κατασκευαστικό κλάδο, το 53% των αιτούμενων δαπανών αφορά την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων ενώ το 40% αφορά την προμήθεια μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού για την λειτουργία των επιχειρήσεων.

Αποτελέσματα εφαρμογής της Προσέγγισης LEADER : 

Στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας την περίοδο 1996 – 2015 σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν από την Ομάδα Τοπικής Δράσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε , μέσω της Προσέγγισης LEADER, τρία Τοπικά Προγράμματα  (LEADER II, LEADER+ και LEADER – Άξονας 4 ΠΑΑ 2007-2013) με συνολικό προϋπολογισμό 29,75 εκατ. €, δημόσια δαπάνη 19,62 εκατ. €, και ιδιωτική συμμετοχή άνω των 9 εκατ. €.

Η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση της Ομάδας Τοπικής Δράσης ενθάρρυνε και υποστήριξε κατοίκους και επιχειρηματίες της περιοχής καθώς και δημόσιους ή συλλογικούς φορείς για την υλοποίηση συνολικά 273 παρεμβάσεων (έργων) :

 • 156 ιδιωτικές επενδύσεις συνολικού κόστους 19,84 εκατ. €,
 • 77 έργα δημοσίου χαρακτήρα συνολικού κόστους 4,72 εκατ. € με δικαιούχους τους ΟΤΑ της περιοχής,
 • 35 έργα διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και προβολής της περιοχής συνολικού κόστους 724 χιλ.με δικαιούχους συλλογικούς φορείς της περιοχής,
 • 5 έργα διατοπικής – διακρατικής συνεργασίας συνολικού κόστους 295 χιλ. €.

70 νέα έργα από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στην Π.Ε. Καρδίτσας

70 νέα έργα από το Leader του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 στην Π.Ε. Καρδίτσας
Total
0
Shares
Previous Article

Ανακοίνωση του πρ. τομεάρχη Δικαιοσύνης ΣΥΡΙΖΑ Σπ. Λάππα για το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών στην Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Next Article
Δελτίο Ενημέρωσης θετικών κρουσμάτων Covid 19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Δελτίο Ενημέρωσης θετικών κρουσμάτων Covid 19 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας


Total
0
Share