Τσίγκας Μουζάκι Καρδίτσας

6ο Θερινό Σχολείο Τζουμέρκων: «Τα πανηγύρια μας. Οι καιροί αλλάζουν, τα πανηγύρια μένουν»

 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ TΖΟΥΜΕΡΚΩΝ & Ν.Α. ΠΙΝΔΟΥ (ΘΕΣΤ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Συνεργασία με:

Δήμο Βορείων Τζουμέρκων/Τοπική Κοινότητα Συρράκου

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου, Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας

Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Συμπράττουν: οι Σύνδεσμοι Συρρακιωτών Αθήνας, Ιωαννίνων, Πάτρας και Φιλιππιάδας, ο Ορειβατικός Όμιλος Συρράκου, η Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Νικολάου Συρράκου και το περιοδικό Τζουμερκιώτικα Χρονικά.

6η Συνάντηση με θέμα: Τα πανηγύρια μας. Οι καιροί αλλάζουν, τα πανηγύρια μένουν.

Κυριακή 26 – Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018 – Συρράκο Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Tο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας διοργανώνει, σε συνεργασία με τον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων/Τοπική Κοινότητα Συρράκου, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, τον Σύνδεσμο Συρρακιωτών Πρέβεζας και το Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ) του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

– με Σύμπραξη των Συνδέσμων Συρρακιωτών Αθήνας, Ιωαννίνων, Πάτρας και Φιλιππιάδας του Ορειβατικού Συνδέσμου Συρράκου, της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου Συρράκου και του περιοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά

διοργανώνει

– το 6ο Θερινό Σχολείο (ΘΕΣΤ), που θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 31 Αυγούστου 2018 στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων, Π.Ε. Ιωαννίνων. Το θέμα του φετινού Θερινού Σχολείου είναι: «Τα πανηγύρια μας. Οι καιροί αλλάζουν, τα πανηγύρια μένουν».

Θεωρητικές αφετηρίες

Το πανηγύρι για κάθε ομάδα είναι μια σημαντική γιορτή. Μια τελετουργία που έχει πολλαπλές λειτουργίες αλλά και συμβολισμούς. Ακόμη και στις τελευταίες δεκαετίες που το πανηγύρι έχει μεταλλαχθεί, συνεχίζει να οργανώνει τον χώρο της κοινότητας, επιτρέπει στα μέλη της κοινότητας την επιτέλεση εκδηλώσεων της θρησκευτικής τους λατρείας, αλλά και χρησιμοποιείται ως χώρος οικονομικών, πολιτιστικών και κοινωνικών ανταλλαγών.

Στο πανηγύρι βιώνεται η παράδοση. Ή «αναβιώνεται» συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν. Οι συμμετέχοντες επιζητούν την εμβάπτιση στην κοινοτική κολυμβήθρα. Είναι το πρώτο επίπεδο λειτουργίας. Σε δεύτερο επίπεδο, στον χώρο του πανηγυριού και μέσω του χορού, αναδιατάσσονται γνωστές κοινωνικές δομές και διαμορφώνονται νέες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ή και συγκρούσεις. Ταυτόχρονα εκδηλώνονται νέες πολιτισμικές συμπεριφορές. Εκεί συχνά δεν ανανεώνεται κάποια ταυτότητα, μάλλον διαμορφώνεται η καινούργια ταυτότητα του μοναχικού κατοίκου της πόλης με τις πολιτισμικές επιρροές από τη μαζική κουλτούρα της βιομηχανικής κοινωνίας.

Στον πανηγυριώτικο χώρο του νεοελληνικού «κάμπου» εκφράζεται πλέον με έντονο και ελευθέριο τρόπο η ταυτότητα του νεοέλληνα, που χορεύει με τη συνοδεία ήχων των αποκαλούμενων νεοδημοτικών. Πρόκειται αδιαμφισβήτητα  για  μια πολιτισμική διαδικασία, που αλληλοτροφοδοτείται από τη μουσική σύνθεση και τα όργανα της ορχήστρας και σιγά-σιγά κερδίζει έδαφος και στον ορεινό χώρο.

Οι Θεματικοί Άξονες που θα αναπτυχθούν στο Θερινό Σχολείο είναι οι εξής:

  1. Πανηγύρι και τοπική ιστορία

Το πανηγύρι αποτελεί ορόσημο και τοπόσημο, για φαντασιακές και μη φαντασιακές κοινότητες.

√ Θεωρητικές και μεθολογικές οπτικές για τις τελετουργίες

√ Πώς αποτυπώνεται η ιστορία του τόπου στο ιστορικό των πανηγυριών;

√ Πότε και με ποια αφορμή διοργανώνονται;

√ Οι εθνοπολιτισμικές ομάδες των συμμετεχόντων, οι σχέσεις μεταξύ τους και οι «ξένοι».

  1. Πανηγύρι και οικονομία

Το πανηγύρι είναι μέρος μιας εποχικής (και όχι μόνο) οικονομικής δραστηριότητας, είτε συλλογικής, είτε ιδιωτικής. Η παράμετρος αυτή εξελίσσεται ιστορικά, και σήμερα συνδέεται άμεσα με την τουριστική ανάπτυξη και τις πολιτικές της βιωματικής συμμετοχής των επισκεπτών.

√ Πως οργανώνεται η οικονομία του πανηγυριού; Από τις επιτροπές της εκκλησίας, στα καφενεία και στους πολιτιστικούς συλλόγους.

√ Οργάνωση και διαχείριση των οικονομικών δεδομένων, έσοδα και έξοδα, τρόποι προβολής.

√ Το πανηγύρι ως έκφραση εξουσίας και ανταγωνισμών σε επίπεδο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό.

√ Το πανηγύρι ως σύγχρονο μέσο τουριστικής ανάπτυξης.

  1. Πανηγύρι και μουσική

Η μουσική αποτελεί το βασικό συστατικό του πανηγυριού, που εκφράζει βασικές πολιτισμικές αξίες και αποτελεί ευαίσθητο δείκτη αισθητικών και νοοτροπιών. Προσέγγιση των παραγόντων και των χαρακτηριστικών που επηρεάζουν την μουσική πράξη κατά τη διάρκεια ενός πανηγυριού.

 √ Το πανηγύρι και ο ήχος του.

√ Από την φωνή στα όργανα. Οι μουσικοί, το ρεπερτόριο και οι «πελάτες».

√ Διαμόρφωση μουσικής και χορευτικής ταυτότητας (έμφαση στη μουσική).

√ Από τις επιβιώσεις στις αναβιώσεις και στους νεοτερισμούς.

4.Το πανηγύρι ως παράσταση και άυλη πολιτιστική κληρονομιά

Το πανηγύρι ως παράσταση, και η συμμετοχή όλων των δρώντων υποκειμένων. Η παράμετρος αυτή αποτελεί από μόνη της έναν ενδιαφέροντα άξονα κοινωνικής/ανθρωπολογικής προσέγγισης του πανηγυριού, από την προετοιμασία του, την προβολή του μέχρι την πραγμάτωσή του.

√ Το πανηγύρι ως συμβολικό κεφάλαιο μιας κοινότητας

√ Ζητήματα κοινωνικής επιτέλεσης (performance) και διαχείρισης ταυτότητας μέσω του πανηγυριού.

√ Ο λόγος (discourse) περί ‘ορθής’ (επι)-τέλεσης

√ Εθιμικά «τυπικά» και ζητήματα αναβίωσης.

√ Χώρος και σκηνοθεσία του πανηγυριού.

√ Τοπικές και υπερτοπικές αντιλήψεις περί αυθεντικότητας

√ Δελτία άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς (Unesco): το παράδειγμα του Συρράκου

Στις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας θα γίνουν καταγραφές όπως λαογραφική – ανθρωπολογική έρευνα γύρω από τους θεματικούς άξονες.

Σημαντικές Ημερομηνίες

√ Οι εργασίες του Θ.Σ. θα πραγματοποιηθούν 26 έως 31 Αυγούστου 2018

√ Υποβολή Αιτήσεων: έως 30 Ιουνίου 2018

√ Τελική Αξιολόγηση των Αιτήσεων: 15 Ιουλίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής-Εγκαταστάσεις

Τα μαθήματα καθώς και η διαμονή/φιλοξενία των φοιτητών και των διδασκόντων θα πραγματοποιηθούν σε επιχειρήσεις και εγκαταστάσεις στο Συρράκο του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων Π.Ε. Ιωαννίνων.

Συμμετέχοντες

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες και σε τελειόφοιτους προπτυχιακούς φοιτητές από τον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών.

Ανώτατος Αριθμός: 20 άτομα.

Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής των φοιτητών ορίζεται στο ποσό των 120 ευρώ.

Περιλαμβάνονται:

α. Παρακολούθηση/Συμμετοχή στο σύνολο των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων β. Διαμονή

γ. Διατροφή (πρωινό και ένα γεύμα)

δ. Μετακινήσεις για τις ασκήσεις επιτόπιας έρευνας

Δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης των συμμετεχόντων από/προς το χώρο διεξαγωγής.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης θα χορηγηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες στο Θερινό Σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν τα μαθήματα και το σύνολο των δραστηριοτήτων και των ασκήσεων επιτόπιας έρευνας σε ποσοστό 100% και μετά την αποστολή των ερευνητικών ημερολογίων.

Επιστημονική Επιτροπή

Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πρόεδρος

Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας

Σμύρης Παύλος, καθηγητής Δασοκομίας-Οικολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών Κέντρου Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Φωτοπούλου Σταυρούλα-Βίλλυ, Διευθύντρια Νεότερη Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ

Μάνθος Νίκος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Οικονόμου Λεωνίδας, Αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Τμήματος Κοιν. Ανθρωπολογίας

Ανδρουλάκη Μαρία, Ερευνήτρια – Μουσικός Β΄ βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών,

Παπαηλία Πηνελόπη, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Γιακουμάκη Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δέλτσου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θεοδοσίου Ασπασία (Σίσσυ), Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου

Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοκκώνης Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ).

Τραγάκη Δάφνη, Επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βοζίκας Γιώργος, Ερευνητής Γ’ βαθμίδας, Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Μάργαρη Ζωή, Ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Χρυσανθοπούλου Βασιλική, επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρυσού Κυριακή, Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Γκαρτζονίκα Ελευθερία, πρώην Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Κοζιού Σόνια, Φιλόλογος Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας

Πασσαλής Χαράλαμπος, Διδάκτορας Λαογραφίας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος

Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ά΄Αντιπρόεδρος

Γκίζας Νικόλαος, Πρόεδρος της Τ.Κ. Συρράκου Δήμου Β. Τζουμέρκων

Β΄Αντιπρόεδρος

Φελέκης Μάκης, πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου, Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου

Γ΄Αντιπρόεδρος

Σπυρίδων Νταλαούτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Συρρακιωτών Πρέβεζας

Γενικός Γραμματέας

Γιώργος Κοκκώνης, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου/ ΕΨΕΤΕΜ

Μέλος Γραμματείας

Σούλτη Αμαλία, Εκπαιδευτικός

Μέλη

Γιωτόπουλος Ευάγγελος, πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων,

Σκαμνέλος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος  Δήμου Βορείων Τζουμέρκων/πρόεδρος Συνδέσμου Συρρακιωτών Φιλιππιάδας,

Καραμάνη Καλλιόπη (Κέλλυ), Γεν. Γραμματέας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου, Τζουμέρκων, Περιστερίου και Χαράδρας Αράχθου, Περιφερειακή Σύμβουλος Περιφέρειας Ηπείρου,

Ζαλοκώστα Άννα, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

Μπάζιος Σπύρος, μέλος Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Συρράκου

Βαΐτσης Γιώργος, εκπρόσωπος επιχειρηματιών Συρράκου

Γκαρτζονίκα Ελευθερία, πρόεδρος Συνδέσμου Συρρακιωτών Αθήνας,

Κατσάνος Γιώργος, πρόεδρος του Συνδέσμου Συρρακιωτών Ιωαννίνων

Μαντζαβίνος Γιώργος, πρόεδρος Συνδέσμου Συρρακιωτών Πάτρας

Κίστης Βασίλης, Αντίλαλοι του Συρράκου/Συντακτική Επιτροπή,

Παπάς Γιώργος, πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου Ματσουκιωτών Ιωαννίνων «Η Βύλιζα»

Μαργώνης Κωνσταντίνος, υπεύθυνος περιοδικού Τζουμερκιώτικα Χρονικά

Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γείτονας Δημήτριος, Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου

Ντερμάρης Βασίλης, Γεωπόνος, μέλος του Σ.Σ. Πρέβεζας

Γείτονας Θεμιστοκλής, Εκκλησιαστική Επιτροπή Αγίου Νικολάου Συρράκου

Ιωάννου Βαγγέλης, Πρόεδρος Ορειβατικού Ομίλου Συρράκου Σκαμνέλου Βούλα, τ. Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Μπούτικου Πόπη, φιλόλογος

Γραμματεία – Υποβολή Αιτήσεων www.ha.uth.gr, tzoumerkasummerschool@gmail.com, http://www.evangelosavdikos.blogspot.gr

Διδάσκοντες*:

Ανδρουλάκη Μαρία, Ερευνήτρια – Μουσικός Β΄βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Αυδίκος Βασίλης, Επίκουρος Καθηγητής Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημιουργικής Οικονομίας, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο

*Αναμένεται η ομάδα των διδασκόντων να πλαισιωθεί και με άλλους επιστήμονες. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Προγράμματος.

Αυδίκος Ευάγγελος, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας & Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Βοζίκας Γιώργος, Ερευνητής Γ’ βαθμίδας βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Γούσιος Δημήτριος, Καθηγητής Πολυτεχνικής Σχολής Παν. Θεσσαλίας

Δαλκαβούκης Βασίλης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνογραφίας του Ελλαδικού Χώρου Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,

Μάργαρη, Ζωή, Ερευνήτρια Γ΄βαθμίδας Κέντρου Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Θεοδοσίου Ασπασία (Σίσσυ), Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου

Κακάμπουρα Ρέα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοζιού Σόνια, Διδάκτορας Εθνομουσικολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών,

Κοκκώνης Γιώργος, Επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής, ΤΕΙ Ηπείρου, Εργαστήριο Ψηφιακής και Έντυπης Τεκμηρίωσης της Ελληνικής Μουσικής (ΕΨΕΤΕΜ).

Οικονόμου Ανδρομάχη, Διευθύντρια Ερευνών του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Οικονόμου Λεωνίδας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Παπακώστας Χρήστος, επίκουρος καθηγητής, ΤΕΦΑΑ Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φωτοπούλου, Σταυρούλα-Βίλλυ, Διευθύντρια Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ΥΠΠΟΑ

Χρυσανθοπούλου Βασιλική, Επίκ. Καθηγήτρια Κοινωνικής Λαογραφίας, Τμήμα Φιλολογίας, Ε.Κ.Π.Α.

Χρυσού Κυριακή, Ερευνήτρια Γ’ βαθμίδας του Κέντρου Έρευνας Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής

Ευάγγελος Αυδίκος

Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας
Total
0
Shares
Προηγούμενο άρθρο

Από Καστοριά… Αθήνα o Α.Σ.Κ. με στόχο την απευθείας παραμονή

Επόμενο άρθρο

Συνάντηση στο Δημαρχείο Πύλης με σκοπό την ενημέρωση και τον προγραμματισμό