6 νέες επενδυτικές προτάσεις προϋπολογισμού 1,743 εκατ. €στο CLLD/LEADER Καρδίτσας για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

leader 2024 anka

6 νέες επενδυτικές προτάσεις προϋπολογισμού 1,743 εκατ. €στο CLLD/LEADER Καρδίτσας για μεταποίηση γεωργικών προϊόντων

Ολοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε. Καρδίτσας με την υποβολή έξι (6) επενδυτικών προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού1.743.040,53€στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, στον τομέα δηλαδή που έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχη ανάγκη και ευκαιρίατου τοπικού παραγωγικού συστήματος της Καρδίτσας.

Οιπροτάσειςαφορούν τους τομείς του οίνου, τυροκομικών, αρτοσκευασμάτων, ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, μπαχαρικών, αμυγδάλων και καρυδιών.

Η αιτούμενη δημόσια δαπάνη των προτάσεων διαμορφώνεται σε 871.520,27 € υπερκαλύπτοντας κατά 174% το ποσό της πρόσκλησης.

Αναλυτικά ανά προκηρυσσόμενηυποδράση :

2η Πρόσκληση Υπομέτρου 19.2
Υποδράση Δημόσια Δαπάνη
Πρόσκλησης
Αριθμός
Αιτήσεων
Συνολικό Κόστος Αιτήσεων Δημόσια Δαπάνη
Αιτήσεων
Κάλυψη %
19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής 200.000,00 1 142.064,35 71.032,18 35,5%
19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής 300.000,00 5 1.600.976,18 800.488,09 266,8%
Σύνολο 500.000,00 6 1.743.040,53 871.520,27 174,3%

Η ΑΝ.ΚΑ Α.Ε. νιώθει την ανάγκη να ευχαριστήσει δημόσια τους υποψήφιους επενδυτές και τους συμβούλους τους για τησυμμετοχή. Εκ μέρους της ΟΤΔ θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης και τη διεκδίκηση πρόσθετων πόρων από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την ένταξη όλων των εγκεκριμένων αιτήσεων στήριξης.

ΤΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΔΠ LEADER

Total
0
Shares