Εγγραφές κατασκηνωτών –τριών στις παιδικές εξοχές (κατασκηνώσεις) Νεραΐδας Πεζούλας

Share

 Στο πλαίσιο λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Νεραΐδας Πεζούλας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, σύμφωνα με τo ΦΕΚ 2757/Β΄/15-05-2024 με θέμα: «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας  κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» για την έναρξη της εγγραφής  και επιλογής παιδιών  σας κάνουμε γνωστά τα κατωτέρω:

 Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα έχει αναλάβει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων της Νεραΐδας Πεζούλας, οι οποίες θα λειτουργήσουν κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2024.

 Στις κατασκηνώσεις θα γίνονται δεκτά παιδιά που έχουν ανάγκη παραθερισμού,   αγόρια και κορίτσια ηλικίας από 6  έως 16 ετών ήτοι γεννημένα από 01/01/2008 έως 31/12/2018.

 Οι κατασκηνωτικές περίοδοι θα είναι τέσσερις (4) και θα έχουν διάρκεια  δέκα (10) ημερών κάθε μια:

1η Περίοδος  από 24/07/2024 έως 02/08/2024 θα φιλοξενηθούν παιδιά

2η Περίοδος από 05/08/2024 έως 14/08/2024 θα φιλοξενηθούν  παιδιά

3η Περίοδος από 18/08/2024 έως 27/08/2024 θα φιλοξενηθούν  παιδιά

4η Περίοδος από 29/08/2024 έως  06/09/2024 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι

 Η άφιξη και η αποχώρηση των παιδιών από την κατασκήνωση θα γίνεται με ευθύνη του γονέα – κηδεμόνα

 Ο Τρόπος και η  διαδικασία της εγγραφής των κατασκηνωτών περιγράφεται αναλυτικά στην ανωτέρω Κ.Υ.Α..

 Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ανωτέρω Κ.Υ.Α.  καθορίζετε  το ποσό  συμμετοχής  για τους κατασκηνωτές  σε τριάντα (30,00)€,  το οποίο θα καταβάλλεται όταν το παιδί  θα επιλεχθεί στο κατασκηνωτικό  πρόγραμμα. Η καταβολή του ποσού θα γίνεται στον λογαριασμό του Δήμου, της Εθνικής τράπεζας που είναι: ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 368/540927-68 ΙΒΑΝ:GR3901103680000036854092768

Α)Τα παιδιά των πολύτεκνων και τρίτεκνων οικογενειών, των οικογενειών που ο ένας  ή και οι δύο γονείς είναι άνεργοι καθώς και των οικογενειών που είναι δικαιούχοι του προγράμματος ΕΕΕ (Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα) δεν θα καταβάλλουν  συμμετοχή.

Β) τα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα από το πρόγραμμα που συμμετέχουν,

Γ) ηλικιωμένα άτομα δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Προσοχή! Στην απόδειξη της τράπεζας πρέπει να αναγράφεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ το όνομα γονέα καταθέτη και το ΑΦΜ του, καθώς και το όνομα του τέκνου με αιτιολογία συμμετοχή στην κατασκήνωση Νεράιδας Καρδίτσας. 

 Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

-Αίτηση του γονέα ή του κηδεμόνα προς στον Δήμο στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ημερομηνία γέννησης του παιδιού.

– Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ή του κηδεμόνα στην οποία θα αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του έτους 2023, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (πχ. Μονογονεϊκή, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λ.π.).

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται : η κατάσταση υγείας του παιδιού , ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια , ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα , ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή , αλλεργίες κ.λ.π)

– Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας αιτούντος γονέα.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους πολύτεκνους και τρίτεκνους.

Για τις κάτωθι περιπτώσεις :

– μονογονεϊκή οικογένεια: το έντυπο της επιμέλειας και της γονικής μέριμνας.

-Άνεργοι: βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ έκδοσης εντός 5 ημερών πριν την υποβολή της αίτησης.

-Αλλοδαποί: φωτοτυπία άδειας διαμονής σε ισχύ.

Για την εγγραφή των ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

  • Αίτηση του ατόμου προς το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα.
  • Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματος του έτους 2023.
  • Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά θα αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του, του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται συλλογικά μέσω ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος είτε ατομικά για τα μεμονωμένα ηλικιωμένα άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΕΣ  ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ  ΑΠΟ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024 ΈΩΣ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024

Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση να αναγράφεται και η προτίμηση του κατασκηνωτή ως προς την κατασκηνωτική περίοδο που θέλει να συμμετάσχει.

Στην επιλογή των κατασκηνωτών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ως προς  τους οικονομικά ασθενέστερους.

  Για την αίτηση συμμετοχής στην κατασκήνωση και οτιδήποτε άλλο απαραίτητο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.plastiras-ota.gr, από όπου μπορούν να τα εκτυπώσουν.

Οι αιτήσεις  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα και στη διεύθυνση:

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Για παιδικές εξοχές-κατασκηνώσεις)
ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙ
Τ.Κ. 43150 ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες :24413-52202
Μορφοβούνι 05/06/2024

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ

ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ                                                      ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ

Παναγιώτης Νάνος                                                                Θωμάς Στεργιόπουλος

Δείτε επίσης