Δήμος Καρδίτσας: Ενημέρωση για εκταφές στο Δημοτικό Κοιμητήριο

Share

Δήμος Καρδίτσας: Ενημέρωση για εκταφές στο Δημοτικό Κοιμητήριο

Επειδή έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμοι χώροι ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο, παρακαλούνται όσοι διατηρούν μνημεία προσφιλών τους προσώπων από το 2017 και παλαιότερα, να προχωρήσουν σε εκταφή το αργότερο μέχρι 30 Ιουνίου του 2024.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοιμητηρίου, ο Δήμος θα προχωρήσει σε εκταφή καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη αλλά και το τέλος φύλαξης των οστών στο χώρο του οστεοφυλακίου, στους πλησιέστερους συγγενείς.

Δείτε επίσης