Διευρύνει το μητρώο εθελοντών ο Δήμος Καρδίτσας

Share

Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη τους

Ο Δήμος Καρδίτσας και η Αντιδημαρχία Πρόνοιας, Εθελοντισμού και Δημόσιας υγείας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της διαχρονικής ανθρωπιστικής αξίας του εθελοντισμού και στην ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην επίλυση τοπικών υποθέσεων μέσω της συνεισφοράς τους ως εθελοντές (σύμφωνα με το άρθρο 75 παράγραφος 6 του Νόμου 3463/2006), καλεί τους δημότες και κατοίκους του Δήμου να ενταχθούν στο «Μητρώο Εθελοντών» και να αναπτύξουν εθελοντική δράση και προσφορά στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς, κατά την οποία το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για έναν κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή ενός φορέα. Ο σύγχρονος εθελοντισμός προχωρά πέρα από τις παραδοσιακές του μορφές (φιλανθρωπία, σωματεία κοινωνικής αλληλεγγύης) και περικλείει μια δυναμικά ενεργή συμμετοχή των εθελοντών που προσφέρουν την δράση τους σε φορείς ή οργανώσεις.

Η Εθελοντική Εργασία είναι μη υποχρεωτική και μη αμειβόμενη σε χρηματική αξία ή σε είδος. Προκύπτει από τη βούληση του ατόμου για προσφορά και παροχή κοινωνικής ωφέλειας μέσα από δράσεις και δραστηριότητες που παράγουν αγαθά/υπηρεσίες με ουσιαστική συνεισφορά στον παραλήπτη αυτών.

Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει αυτοβούλως και ανιδιοτελώς τον χρόνο του/τις γνώσεις του/τις δεξιότητες του για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς απαίτηση ανταλλάγματος. Επιπρόσθετα, ο εθελοντής συμπαραστέκεται και υποστηρίζει άτομα/ομάδες που χρήζουν ιδιαίτερων αναγκών.

Ειδικότερα, με τη συγκρότηση και ανανέωση του Μητρώου Εθελοντών γίνεται μια προσπάθεια αφενός, οι δημότες να ενστερνιστούν τα ιδανικά του εθελοντισμού και να παρέχουν εθελοντική δράση σε τομείς του ενδιαφέροντος τους και σε συνθήκες ιδιαίτερων και επειγουσών αναγκών, όπως αυτές που ζήσαμε πρόσφατα με τις θεομηνίες που έπληξαν το νομό μας (ΙΑΝΟΣ και DANIEL) και αφετέρου, να συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων σε τομείς, όπως η πολιτική προστασία, ο πολιτισμός, η κοινωνική φροντίδα και αλληλεγγύη, η προστασία του περιβάλλοντος και των υποδομών της πόλης.

  • Ο Δήμος Καρδίτσας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων των Εθελοντών. Υποχρεούται επίσης, να λαμβάνει για την εθελοντική απασχόληση, με ευθύνη του, όλα τα μέτρα για την προστασία των απασχολουμένων και να τηρεί αναλόγως τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας με βάση τη φύση της απασχόλησης, την τήρηση ωραρίου και τα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας.

Μέλος του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Καρδίτσας» δύναται να είναι οποιοσδήποτε κάτοικος ή δημότης επιθυμεί, εφόσον συμπληρώσει και υποβάλει τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος. Η αίτηση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Δήμου Καρδίτσας, στην αρχική σελίδα, στην οποία υπάρχει σύνδεσμος για τον εθελοντισμό. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εθελοντικά, μπορούν να συμπληρώσουν τα απαραίτητα πεδία στην ηλεκτρονική φόρμα και να κάνουν υποβολή. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση εθελοντή σε διάφορες μορφές αρχείων (docx, odt, pdf), να την συμπληρώσετε και να τη στείλετε στο e-mail: [email protected] ή να την προσκομίσετε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας, Δημόσιας Υγείας & ΑΜΕΑ του Δήμου Καρδίτσας (Πλαστήρα 62, 1ος όροφος, γραφείο 6 ή 5), όπου μπορείτε να λάβετε και περαιτέρω πληροφορίες.

Όλα τα δεδομένα είναι εμπιστευτικά και εισάγονται σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που επιτρέπει τη διαχείρισή τους αποτελεσματικά.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας στο τηλέφωνο 24413 54716.

Η υπογραφή της αίτησης συνεπάγεται την αποδοχή όσων προβλέπονται στον ισχύοντα κανονισμό (200/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρδίτσας) και στη συμφωνία παροχής εθελοντικής εργασίας.

Οι εθελοντές-μέλη του «Μητρώου Εθελοντών Δήμου Καρδίτσας», αφού ολοκληρώσουν τη διαδικασία σχετικά με την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της συμφωνίας, θα κληθούν να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο και συνεδρίες που θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να συζητείται το πρόγραμμα εθελοντικών δράσεων και να καταμερίζονται οι εργασίες.

  • Ο εθελοντισμός είναι επιλογή.
  • Ο εθελοντισμός προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτισμικές αξίες.
  • Ο εθελοντισμός σέβεται τα δικαιώματα, την αξιοπρέπεια και τον πολιτισμό των Άλλων.
  • Ο εθελοντισμός αποτελεί έκφραση κοινωνικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών, περιβαλλοντικών αναγκών.
  • Ο εθελοντισμός αποτελεί δραστηριότητα που επιτυγχάνεται μόνο σε μη κερδοσκοπικό πλαίσιο.
  • Ο εθελοντισμός δεν αντικαθιστά την αμειβόμενη εργασία.
  • Οι εθελοντές δεν παίρνουν τη θέση αμειβομένων υπαλλήλων, ούτε συνιστούν απειλή για την ασφάλεια της εργασίας αμειβομένων υπαλλήλων.
  • Ο εθελοντισμός προϋποθέτει συγκεκριμένο ρόλο και οργανωμένη δράση.
  • Ο εθελοντισμός είναι ένας νόμιμος τρόπος με τον οποίο οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν στις δραστηριότητες της κοινότητάς τους.

Δείτε επίσης