Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών για την εκτίμηση ζημιών των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΓΡΟΤΩΝ που επλήγησαν από την Θεομηνία «ΝΤΑΝΙΕΛ»

Share

Υποβολή φακέλων δικαιολογητικών για την εκτίμηση ζημιών των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και ΑΓΡΟΤΩΝ που επλήγησαν από την Θεομηνία «ΝΤΑΝΙΕΛ» της 6ης Σεπτεμβρίου 2023.

Με την συμπλήρωση 9 περίπου μηνών από την επέλευση της θεομηνίας, υπάρχει ακόμα σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν υποβάλλει φάκελο στις αρμόδιες υπηρεσίες για την εκτίμηση των ζημιών.

Πιο συγκεκριμένα σε ότι αφορά τις Εμπορικές-Βιοτεχνικές επιχειρήσεις έχουν υποβληθεί 1.626 εμπρόθεσμες αιτήσεις ενώ μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει φάκελο 1.328 επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, για τις Αγροτικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις, έχουν υποβληθεί 8.102 εμπρόθεσμες αιτήσεις και έχουν υποβάλλει φάκελο 6.862 επιχειρήσεις.

Η μη υποβολή φακέλου θα έχει ως αποτέλεσμα, πέραν του ότι προφανώς δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία εκτίμησης της ζημιάς, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών να ζητήσουν  ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και εντόκως με βάση το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής επιτροπής τα ποσά που  έχουν ληφθεί ως πρώτη αρωγή (Νόμος 4890/2022, ΦΕΚ 23 Α΄,  άρθρο 5).

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι Επιχειρήσεις και Αγροτικές Επιχειρήσεις-Εκμεταλλεύσεις να επισπεύσουν τις ενέργειές τους και να υποβάλλουν πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι 15 Ιουνίου 2024, προκειμένου να συνεχιστεί ομαλά και να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης των ζημιών και η επιχορήγηση των επιχειρήσεων.

Οι αιτήσεις με το πλήρη φάκελο δικαιολογητικών υποβάλλονται:

Α. Για τις επιχειρήσεις, βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες και εμπορικά καταστήματα στην Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 21, 3ος όροφος. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441354601 έως 610.

Β. Για τις αγροτικές επιχειρήσεις-εκμεταλλεύσεις στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Καρδίτσας, Λ. Δημοκρατίας 46.  Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2441355202, 203, 248, 249.

Καρδίτσα, 31 Μαΐου 2024

Ο Συντονιστής Κρατικής Αρωγής Π.Ε. Καρδίτσας

Χρήστος Σταμούλης

Δείτε επίσης