Τοπογραφική αποτύπωση επτά ρεμάτων Δήμου Νοτίου Πηλίου, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Share

Τοπογραφική αποτύπωση επτά ρεμάτων Δήμου Νοτίου Πηλίου, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ξεκινά η τοπογραφική αποτύπωση επτά ρεμάτων στο δήμο Νοτίου Πηλίου, με σύγχρονα μέσα καταγραφής και αποτύπωσης (drone, δορυφορικά δεδομένα κλπ) ώστε να ολοκληρωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια η θέση, η όδευση και τα χαρακτηριστικά των ρεμάτων ειδικά μετά τις κακοκαιρίες “Daniel” και “Elias”.

Τοπογραφική αποτύπωση επτά ρεμάτων Δήμου Νοτίου Πηλίου, με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας

Στόχος της αποτύπωσης είναι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα δεδομένα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας οριοθέτησης αυτών των ρεμάτων ώστε να μπορούν να γίνουν οριστικές αποκαταστάσεις.

Να σημειωθεί ότι για τα περισσότερα ρέματα δεν υπήρχαν σύγχρονες μελέτες τοπογραφικής αποτύπωσης.

Αφορά τα εξής ρέματα του Δήμου Νοτίου Πηλίου:

  1. Χόρτου μήκους 0,8 χλμ περίπου
  2. Καλάμου μήκους 1,0 χλμ περίπου
  3. Λύρης μήκους 1,0 χλμ περίπου
  4. Γατζέας μήκους 1,1 χλμ περίπου
  5. Πλατανορέματος 1,8 χλμ περίπου
  6. Μπελεγρίνου 2,2 χλμ περίπου
  7. Ποτιστικών 1,0 χλμ περίπου

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στις 37.200 ευρώ με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2024 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Δείτε επίσης