Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 31/5

Share

Συνεδριάζουν Δημοτική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 31/5

Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ, την 31-05-2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο: 6η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.


Τακτική δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης, του Δημοτικού Συμβουλίου στις 31-05-2024  ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο6η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Σακκάς
Θέμα 2οΣυζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και κατανομή πίστωσης  1.890,00 € και απόδοση στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2024 (Β΄ Κατανομή)».
Εισηγητής:Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
Θέμα 3οΑιτήσεις Δημοτών – Φορέων
Εισηγητής:Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

Δείτε επίσης