Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μουζακίου την Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου σύμφωνα με την 17409/2024 Απόφαση Υπ.ΕΣ. (ΦΕΚ 1450/Β΄/4-3-2024) στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Μουζακίου στις 28/5/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30μμ. με μοναδικό θέμα:

  • Διάθεση χώρων προεκλογικής προβολής στα πολιτικά κόμματα, τους συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων, τους συνδυασμούς υποψηφίων και τις Επιτροπές Υποστήριξης από το δημοτικό συμβούλιο ενόψει των ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΩΝ  της 9ης Ιουνίου 2024. 

Εισηγητής: ΔΗΜΑΡΧΟΣ


Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μουζακίου στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Κ. Μουζακίου την 28η Μαΐου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μμ για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα:

1Έγκριση της αριθ. 148/2024 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

2Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του ΚΑΠΗ Αγναντερού

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ

3Ορισμός ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2022 του Δήμου Μουζακίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

4Ορισμός ορκωτού λογιστή για τη διενέργεια ελέγχου των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 2022 του (ΠΡΩΗΝ) ΝΠΔΔ του Δήμου Μουζακίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

5Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2024

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

6Πρόσκληση και διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2024-2025 στον Δήμο Μουζακίου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

7Ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

8Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023 σχολικής επιτροπής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Μουζακίου

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ

9Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023 σχολικής επιτροπής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Μουζακίου
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
10Παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μαγουλίτσας «ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΠΡΙΠΗ»

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

11Περί καθορισμού χώρου για τη  λειτουργία του Αγροτικού Ιατρείου της Δ.Κ. Γελάνθης

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΑΡΑΜΠΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΔΑΣΚΑΛΟΥ ΦΑΝΗ
 

Δείτε επίσης