Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024

Share

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 27 Μαΐου 2024 και ώρα 15:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διεξαγωγή της τριαθλητικής εκδήλωσης “The Lake Plastira” στις 7/7/2024. (Εισηγήτρια: κ. Ποδηματά Ιωάννα, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ανωτάτου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας αιρετών για την τρέχουσα δημοτική περίοδο. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας αιρετών. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 5. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ για απασχόληση στον Δήμο Λίμνης Πλαστήρα κατά την περίοδο 2024-2025. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση του Ο.Ε.Υ. Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για τη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης της ΑΝ.ΚΑ Α.Ε.» (Εισηγητής: Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/06). (Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δ.Σ.)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 2.780,00 € της Β’ κατανομής έτους 2024 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα για τη διενέργεια εκδηλώσεων (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατροπή σύμβασης εργασίας. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναβάθμιση – αλλαγή πακέτου Internet Καρβασαρά. (Εισηγήτρια: κ. Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)
 13. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη σύσταση ομάδας εθελοντών για πολιτική προστασία. (Εισηγητής: κ. Κρομμύδας Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος)
 14. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΙΣΘΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Β ΦΑΣΗ)», Α.Φ. 30/2021. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 15. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με 2η παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΥΚΛΩΝΑ ΙΑΝΟ ΤΚ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ (Β ΦΑΣΗ), Α.Φ. 13/2023» (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 16. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «Έκτακτη αποκατάσταση υποδομών  Τ.Κ. Πεζούλας και Μεσενικόλα από κακοκαιρία Daniel» ΑΡ.ΦΑΚ. 21/2023. (Εισηγητής: Τσιαμαντάς Στέφανος)

Δείτε επίσης