Πρόσκληση και διάθεση θέσεων μαθητείας απόφοιτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2024-2025 στο Δήμο Μουζακίου

Share

Πρόσκληση και διάθεση θέσεων μαθητείας απόφοιτων ΕΠΑΛ για την περίοδο 2024-2025 στο Δήμο Μουζακίου

Θέσεις μαθητείας απόφοιτων ΕΠΑΛ, προσφέρει ο Δήμος Μουζακίου για την περίοδο 2024-2025.

Στην Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28/05, το Δημοτικό Συμβούλιο Μουζακίου αποφάσισε και ενέκρινε την ένταξη του Δήμου Μουζακίου στους φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – τάξη μαθητείας του σχολικού έτους  2024-2025, για συνολικό αριθμό έξι (6) μαθητευόμενων των παρακάτω ειδικοτήτων:

Α/ΑΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΝΕΩΝ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΤ. ΕΤΟΣ ΕΠΑ.Λ. 2024-2025

1

 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΙΩΝ 3
2ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3
  ΣΥΝΟΛΟ6

 

Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τις ανωτέρω ειδικότητες δύνανται να καλύπτονται από μαθητευόμενους συναφούς ειδικότητας.

Δείτε επίσης