Να δοθούν κίνητρα δωρεάν σίτισης και διαμονής σε Γιατρούς και Υπαλλήλους κοινωνικών Δομών από το ΔΣ ορεινής Αργιθέας

Share

Γράφει ο Δημήτρης Παπακώστας

Οι νόμοι το προβλέπουν ! Τα χρήματα υπάρχουν στο Δημοτικό Ταμείο -μπορεί και η Περιφέρεια Θεσσαλίας να συμβάλλει !

Μόνο με ισχυρά κίνητρα θα σταματήσουμε την υποστελέχωση άγονων απόμακρων Ορεινών Ιατρείων και κοινωνικών Δομών, όπως το Προνοιακό «Κέντρο Κοινότητας», που λειτουργεί από το 2018 στα Βραγκιανά (έδρα ΔΕ Αχελώου) με μία μόνο Ψυχολόγο, κενές οι άλλες δυο θέσεις για μήνες.

Βάσει ν 4483/2017 αρθ 32 όπως τροποποιήθηκε με ν 4807/2021 άρθρο 26 , και ισχύει : τα ΔΣ ορεινών ΟΤΑ —αλλά και Β βαθμού /Περιφέρειες ,όπου οι ορεινοί υπάγονται – ρητά προβλέπεται ότι μπορούν να διαθέτουν ενισχύσεις σε υπαλλήλους τους, σε Γιατρούς , σε Εκπαιδευτικούς για Δωρεάν Σίτιση ( έστω ένα γεύμα καθημερινά)) και κατάλυμα για στέγαση τους .

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να αντιληφθεί ότι το κεντρικό Κράτος δεν είναι δυνατό να βρίσκεται στα πιο απόμακρα ορεινά και νησιωτικά χωριά – κοινότητες.
Δίνει τα εργαλεία στην πλησιέστερη τοπική εξουσία , τους πόρους , τις νομοθετικές ρυθμίσεις για να επιλύονται επί τόπου τα ζωτικής φύσεως προβλήματα .
Η σίτιση και η στέγαση αποτελούν βασικά αιτήματα των εν δυνάμει υποψηφίων διοριστέων στα ορεινά χωριά μας .

Χωρίς ισχυρά κίνητρα , που θα μειώνουν το κόστος διαμονής στα απόμακρα μέρη , γιατί να μην προτιμήσει ο (η) νέος Γιατρός , η(ο) κοινωνική λειτουργός , η(ο)ψυχολόγος , ο(η) νοσηλευτής , η (ο) δασκάλα – νηπιαγωγός το πιο κοντινό στην πόλη κενό Ιατρείο – σχολείο- προνοιακό κέντρο; Γι αυτό μένουν κενά εκείνα των μακρινών περιοχών .

Οι Γιατροί , που έχουν στα ιατρεία της ορεινής Αργιθέας δωρεάν διαμονή ( εντός των ιατρείων) δικαιούνται ένα καθημερινό γεύμα με δαπάνη Δήμου .
Οι υπάλληλοι κοινωνικών δομών που διαμένουν μόνιμα στον τόπο υπηρεσίας δικαιούνται την κάλυψη του ενοικίου , που καταβάλλουν εξ ιδίων για στέγαση τους ή
έστω μέρους αυτού.

Η Δημοτική Αρχή Αργιθέας τελευταία έχει αξιοποιήσει εν μέρει το νομικό πλαίσιο[ αρθ 88 ν 4368/2016 – αύξηση ποσοστού υποπαρ.Β της Παρ.1 αρθ 202 ΔΚΚ υπέρ κτιρίων ιατρείων – κατά παρέκκλιση αρ 275 ν 3852/2010] και διαθέτει πόρους ( όπως ρητά προβλέπεται από νόμο)για βελτίωση συνθηκών στα Ιατρεία : τοποθέτηση κλιματιστικών, Ηλ κουζίνα, στρώματα , υδραυλικά κα .
Συνδράμει στη μετακίνηση τους , λόγω ελλιπούς συγκοινωνίας .

Όμως χρειάζεται πιο Ισχυρή Κινητροδότηση, που πρέπει να δημοσιοποιηθεί, ώστε οι υποψήφιοι για θέσεις στις Ορεινές Κοινότητες μας να γνωρίζουν ότι αξίζει να ζητήσουν το διορισμό τους στην Ορεινή Αργιθέα !

Παράλληλα να ενταθεί ο αγώνας και η πίεση προς Διοίκηση 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς για κινητές μονάδες στα ορεινά προς οδοντιατρική – ιατρική φροντίδα .

Ο δημογραφικός μαρασμός για να ανακοπεί χρειάζεται απαραίτητα οι μόνιμοι δημότες να νοιώθουν ότι έχουν 365 μερες το χρόνο λειτουργικές μονάδες Υγείας -Παιδείας – Κοινωνικής Αλληλεγγύης …όχι περιστασιακά και για λίγο καιρό .
Η νέα Περιφερειακή Αρχή Θεσσαλίας ώρα να συνδράμει με κλιμάκωση Bonus ανάλογα με χιλιομετρική απόσταση κάθε υπηρεσίας .

Υγεία – Αλληλεγγύη- Παιδεία: Αποτελούν ύψιστα συνταγματικά ανθρώπινα δικαιώματα! Για όλους και παντού …

Δημήτρης Παπακώστας 31-5-24
(Αιρετός ΤΑ Αχελώου Αργιθέας Θεσσαλίας -25 έτη )—Νομικός .

Δείτε επίσης