Δήμος Μουζακίου: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για μοριοδότηση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων λόγω των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023

Share

Δήμος Μουζακίου: Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για μοριοδότηση υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων λόγω των πλημμυρών του Σεπτεμβρίου 2023

Με αφορμή την καταστροφική πλημμύρα της 6ης Σεπτεμβρίου 2023 που έπληξε τη Θεσσαλία, το Δ.Σ. Μουζακίου εξέδωσε ψήφισμα για την εφαρμογή ειδικής μοριοδότησης για όλους τους υποψηφίους των Παννελαδικών εξετάσεων, από Δήμους της Περιφέρειας Θεσσαλίας που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο αναφέρει τα εξής:

  • Αιτείται επιτακτικά και άμεσα για την ενεργοποίηση της ειδικής μέριμνας για τους υποψήφιους μαθητές που φοιτούν σε σχολεία που υπάγονται στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λαρίσης, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας και επρόκειτο να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές  εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024. Παρόμοιες ρυθμίσεις προβλέφθηκαν και εφαρμόστηκαν σε αντίστοιχες περιπτώσεις περιοχών με φυσικές καταστροφές.

• Καλεί το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και το Υπουργείο Εσωτερικών να λάβει όλα τα απαραίτητα εκείνα μέτρα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία (κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13Β του ν. 4186/2013 (Α’ 193), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α’ 38) και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 7 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και 77 του ν. 4975/2022 (Α’ 187) και του άρθρου 68 του ν. 4653/2020 (Α’ 12)) προκειμένου οι μαθητές των σχολείων των Δήμων της Θεσσαλίας που είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κατοικούν μονίμως στην περιοχή, φοιτούν στη Γ’ τάξη Λυκείου και που προτίθενται να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024 να μοριοδοτηθούν ειδικά σε σχέση με τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2024.

Δείτε επίσης