Απόφαση για τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το ΥΠ.ΕΣ. για αποκαταστάσεις από τον “Daniel” έλαβε η Δ.Ε. Μουζακίου

Share

Πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με τη χρηματοδότηση ύψους 1.000.000 € που θα λάβει ο Δήμος Μουζακίου για αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα από τον “Daniel” κατέθεσε η Δημοτική Επιτροπή στη συνεδρίαση της 14ης Μαΐου.

Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία αφού ο Αντιπρόεδρος Ηλ. Σερίφης και ο Σύμβουλος Γ. Παναγόπουλος συμφώνησαν με την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Μουζακίου αλλά διαφώνησαν με την κατανομή του ποσού.

Αναλυτικά τα έργα που προτείνονται προς χρηματοδότηση:

1. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 320.000,00 €

2. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΌ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ “DANIEL” ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 140.000,00 €

3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 70.000,00 €

4. ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 230.000,00 €

5. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” 70.000,00 €

6. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΑΠΌ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” 10.000,00 €

7. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” 110.000,00 €

8. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ “DANIEL” ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ 50.000,00

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Δείτε επίσης