Από τη Δευτέρα 13/05 οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2024-2025

Share

Από τη Δευτέρα 13/05 οι αιτήσεις για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2024-2025

Αιτήσεις γονέων για τη συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α’ Γυμνασίου (σχ. Έτος 2024-25)

Ξεκινά την Δευτέρα 13/05/2024 και μέχρι 31/05/2024 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στο Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2024-2025. Οι γονείς/κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις 13 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2024 και ώρα 14:00 μπορούν να υποβάλλουν από κοινού ηλεκτρονικά ή με από κοινού φυσική παρουσία στο σχολείο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής μόνο στο Μουσικό Σχολείο της περιοχής όπου κατοικεί ο/η υποψήφιος/α. Αν δεν συντρέχει η απαιτούμενη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων για την συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις δεν δύναται να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α σε αυτές, παρά μόνο αν προσκομισθεί δικαστική απόφαση (προσωρινή διαταγή, απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, οριστική δικαστική απόφαση) που το επιτρέπει.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου https://gym-mous-kardits.kar.sch.gr/portal/

υπάρχει υπόδειγμα της αίτησης των γονέων. Υπάρχει επίσης φόρμα – ηλεκτρονική αίτηση μέσω υπερσυνδέσμου. Σε κάθε περίπτωση η αίτηση πρέπει να οριστικοποιηθεί

  • είτε με την φυσική παρουσία και των δυο γονέων, προσκομίζοντας τις ταυτότητές τους,
  • είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αφού συμπληρωθεί και υπογραφεί το υπόδειγμα της αίτησης, με επικύρωση του γνήσιου των υπογραφών των δυο γονέων, ή της επικυρωμένης υπογραφής του ενός και επικυρωμένης εξουσιοδότησης του άλλου γονέα.

Όλοι οι υποψήφιοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στα τμήματα προετοιμασίας  από εκπαιδευτικούς του σχολείου για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τις εισαγωγικές εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2441073970 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στo [email protected]  

Δείτε επίσης