Ανακοίνωση του Δήμου Μουζακίου για την ψηφιακή δήλωση των ακαθάριστων οικοπέδων

Share

Ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες οικοπέδων, επικαρπωτές, μισθωτές, υπομισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται:

1)σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,

2)σε περιοχές εντός ορίων οικισμών ,χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο

3) σε εκτάσεις εντός ακτίνας (100)μέτρων από τα όρια των περιπτώσεων 1) και  

    2) κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και

4) εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας, να προβούν στην συμπλήρωση τηςηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης καθαρισμού των ιδιοκτησιών τους μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ):
https://akatharista.apps.gov.gr/
που πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησης τους με την χρήση κωδικών taxis –net της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.

Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση φέρει έναν και μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR code καθώς και ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης θα γίνουν όλες οι ενέργειες που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία με την επιβολή προστίμων.

Η προθεσμία υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης ορίζεται μέχρι τις 30/06/2024.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ α.α.

ΣΚΡΕΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δείτε επίσης