Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Share

Συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 69 του ν.3852/2010 σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο του Δήμου σε τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 8η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της με αρ. 49/2024 απόφασης για παραχώρηση του Περιβαντολογικού Κέντρου Νεοχωρίου για πραγματοποίηση εκδήλωσης. (Εισηγήτρια: Ποδηματά Ιωάννα, Αντιδήμαρχος)
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με παραχώρηση του χώρου της «Γιορτής Κρασιού» σε ιδιώτη για τέλεση βάπτισης. (Εισηγήτρια: Ποδηματά Ιωάννα, Αντιδήμαρχος)
 4. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με απευθείας εκμίσθωση του θεάτρου της Πλαζ Πεζούλας. (Εισηγήτρια: Ποδηματά Ιωάννα, Αντιδήμαρχος)
 5. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συμμετοχής Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών πόλεων. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση επέμβασης ΔΕΔΔΗΕ για την κατασκευή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την ηλεκτροδότηση κεραίας στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα. (Εισηγητής: κ. Μπράντζος Βασίλειος, Γενικός Γραμματέας)
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ». Α.Φ. 5/2022. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 8. Συζήτηση και λήψη απόφασης περί 2ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικών Δασών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων Περιόδου 2024-2033». Α.Φ. 1-2023. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 9. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό τιμής έναρξης δημοπρασίας καυσοξύλων ατομικών αναγκών. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 10. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας στα τμήματα 23, 27β και 28β Πεζούλας. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 11. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης προθεσμίας για απόληψη ξυλείας στα τμήματα 8β, 13β και 17 Φυλακτής. (Εισηγητής: κ. Τσιαμαντάς Στέφανος, Αντιδήμαρχος)
 12. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την τοποθέτηση LIVE SΤREAMING WEBCAM στη Δημοτική Κοινότητα Καρβασαρά. (Εισηγήτρια: Ξηροφώτου Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

  Η Πρόεδρος

Σκούφη Βασιλική

Δείτε επίσης