Συμμετοχή του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα τη Γλώσσα

Share

Συμμετοχή του 4ου Γυμνασίου Καρδίτσας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα με θέμα τη Γλώσσα

Πόσο σημαντική είναι η Γλώσσα μας; Τι δείχνει για τον πολιτισμό μας; Πώς θα καλλιεργήσουμε στους νέους τον σεβασμό για την Γλώσσα; Αυτά τα ερωτήματα προσπαθήσαμε να απαντήσουμε σε ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning σε συνεργασία με την Γαλλία, την Ισπανία και την Πολωνία. Μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου συναντήθηκαν διαδικτυακά  με Ευρωπαίους συνομηλίκους τους, δημιούργησαν podcast παρουσιάζοντας τον πολιτισμό μας, ένα κοινό λεξικό με συνηθισμένες εκφράσεις τις οποίες μάλιστα προσπάθησαν να προφέρουν και στις γλώσσες των εταίρων μας και τέλος μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με χαρακτηριστικά στοιχεία του πολιτισμού των συνεργαζόμενων χωρών.

Για την εκπόνηση του εν λόγω project χρησιμοποιήθηκαν σύγχρονες  παιδαγωγικές μέθοδοι όπως διερευνητική μάθηση, διδασκαλία με web2 εργαλεία, παιγνιώδης μάθηση, καταιγισμός ιδεών και καλλιεργήθηκε η αυτενέργεια των μαθητών,  οι δεξιότητες του 21ου αι. και οι αρχές που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλες οι δραστηριότητες αναρτήθηκαν στο blog του σχολείου μας https://blogs.sch.gr/4gymkard/etwinning/ προκειμένου να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε μαθητές οι οποίοι δεν συμμετέχουν στο πρόγραμμα αλλά και εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων που ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν το παραχθέν υλικό.

Δείτε επίσης