ΠΕ Καρδίτσας: Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμών

Share

ΠΕ Καρδίτσας: Μελέτη για την Αντιπλημμυρική Προστασία Οικισμών

Στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής ενότητας Καρδίτσας  έγινε παρουσίαση της υδρολογικής και υδραυλικής μελέτης από τους μελετητές, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη κ. Κώστα Τέλιου, των εντεταλμένων Περιφερειακών Συμβούλων Κώστα Μπαρμπούτη και Αθηνάς Πέτσα,  των στελεχών  της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων των Προέδρων και εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων Καρποχωρίου, Αγ. Θεοδώρων, Γοργοβιτών, Σταυρού και Πρόδρομου. Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης έγινε εποικοδομητική συζήτηση με προτάσεις και παρατηρήσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται από τις πλημμύρες.

Η μελέτη όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αφορά στην αντιπλημμυρική προστασία τμήματος του Νομού Καρδίτσας, που περιλαμβάνει τους οικισμούς Καρποχωρίου, Αγ. Θεοδώρων, Γοργοβιτών, Σταυρού και Προδρόμου που πλημμυρίζουν συχνά από τα νερά του Λείψιμου ποταμού. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη η εκπόνηση όλων των αναγκαίων επιμέρους μελετών, για την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής κατά μήκος του ποταμού Λείψιμου, από την τάφρο εκτροπής του προς τον π. Καλέντζη στο ύψος του οικισμού Καρποχωρίου, μέχρι τη συμβολή με τον ποταμό Ιταλικό.

Οι επιμέρους μελέτες που εκπονούνται είναι οι κάτωθι:

  • Τοπογραφική μελέτη
  • Υδρολογική μελέτη
  • Υδραυλική μελέτη – Έλεγχος ανομοιόμορφης ροής
  • Διευθέτηση κοίτης
  • Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη
  • Γεωτεχνική προμελέτη αναχώματος

Η σύμβαση για τη μελέτη υπογράφηκε πριν από 8 μήνες περίπου, μεταξύ της Περιφέρειας και του οικονομικού φορέα «ΑΔΚ ΑΡΩΝΗΣ – ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.» με συνολική δαπάνη 199.909,74€, η ολοκλήρωσή της εκτιμάται για το τέλος Ιουνίου 2024 και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του έργου «Αντιμετώπιση Φυσικών καταστροφών του Μεσογειακού Κυκλώνα «Ιανός» στην Π.Ε Καρδίτσας.

Δείτε επίσης