Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τετάρτη 24 Απριλίου

Share

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα την Τετάρτη 24 Απριλίου

Κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, την 24η Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 11:00 και ώρα λήξης 14:00.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης έχει ως εξής:

  1. Λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ».

(Εισηγήτρια: κ. Σκούφη Βασιλική, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου)

Η λήψη απόφασης κρίνεται κατεπείγουσα καθώς η προθεσμία εκτέλεσης είναι μέχρι τις 2/5/2024 και πρέπει να ληφθεί η απόφαση παράτασης, πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Σκούφη Βασιλική

Δείτε επίσης