Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης στο ΣΔΕ Καρδίτσας (από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας)

Share

Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης στο ΣΔΕ Καρδίτσας (από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας)

Την Δευτέρα 8-04-2024 το ΣΔΕ Καρδίτσας υποδέχθηκε τον σύμβουλο Απασχόλησης κ. Αχιλλέα Βαϊόπουλο και τον κ. Παναγούλη Ντίνο Επιστημονικό Συνεργάτη και Συντονιστή του Δικτύου Συμβουλευτικής και Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας. Μέσα από το δια ζώσης ομαδικό εργαστήριο συμβουλευτικής που συνδιοργανώθηκε μαζί με τη σύμβουλο σταδιοδρομίας του σχολείου μας κα Ελίνα Παφλιά, οι εκπαιδευόμενοι/ες μας είχαν την ευκαιρία να δεχθούν πληροφόρηση για ζητήματα σταδιοδρομίας και να διαμορφώσουν ένα πλάνο αναζήτησης εργασίας.

Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης στο ΣΔΕ Καρδίτσας (από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας)

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευόμενοι/νες ενημερώθηκαν για τις δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής που προσφέρει το ΙΝΕ ΓΣΕΕ, σε εργαζομένους/νες για θέματα που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και για τις πολιτικές απασχόλησης. Σε ανέργους, για θέματα σχετικά με την κατάρτιση, την επανακατάρτιση, την εκπαίδευση και τις επιλογές απασχόλησης τους, με απώτερο σκοπό την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης στο ΣΔΕ Καρδίτσας (από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας)

Οι εκπαιδευόμενοι/ες είχαν τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους συμβούλους, εκθέτοντας τις σκέψεις, τις εμπειρίες, τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση και τα εργασιακά τους δικαιώματα.

Τέλος, στο ομαδικό εργαστήριο παρουσιάστηκαν οι τεχνικές πλοήγησης στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη εστίαση στην γνώση του επαγγελματικού εαυτού, στην επαγγελματική δικτύωση, στα τεχνολογικά μέσα αναζήτησης εργασίας και στη δημιουργία φακέλου «προσόντων και δεξιοτήτων».

Εργαστήριο Συμβουλευτικής & Απασχόλησης στο ΣΔΕ Καρδίτσας (από το ΙΝΕ ΓΣΕΕ Θεσσαλίας)

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ)» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Εποπτεύονται από το την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σουφλάκος Βασίλειος

Φυσικός – MSc Τηλεπικοινωνίες

Διευθυντής ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δείτε επίσης