Ενημέρωση των εκπαιδευομένων του παραρτήματος Σοφάδων του ΣΔΕ Καρδίτσας με θέμα «Ανακυκλώνω – αξιοποιώ & προστατεύω το περιβάλλον»

Share

Ενημέρωση των εκπαιδευομένων του παραρτήματος Σοφάδων του ΣΔΕ Καρδίτσας με θέμα «Ανακυκλώνω – αξιοποιώ & προστατεύω το περιβάλλον»

Την Τετάρτη 03 Απριλίου 2024, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Σοφάδων (παράρτημα του ΣΔΕ Καρδίτσας) πραγματοποιήθηκε ενημέρωση με θέμα την ανακύκλωση-αξιοποίηση-προστασία του περιβάλλοντος, από τον κ. Γιαννόπουλο Δημήτριο, διευθυντή ΧΥΤΑ Δυτικής Θεσσαλίας, ΠΑΔΥΘ, υπό την ευθύνη και οργάνωση της κ. Παπαευαγγέλου Φωτεινής, γεωπόνου εκπαιδευτικού του σχολείου. Μας σύστησε την εταιρία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.), στην οποία εργάζεται ως μηχανικός περιβάλλοντος. Πρόκειται για εταιρία ανακύκλωσης με έδρα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Αρτεσιανού του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έχει αναπτύξει συγκεκριμένες δραστηριότητες όπως μας ενημέρωσε.Αυτές είναι:

  1. Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), σταθμοί διαφόρων μεγεθών και χαρακτηριστικών, όπου τα απορρίμματα μεταφορτώνονται σε ειδικά οχήματα κατάλληλα για κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Μας έδειξε την διαδρομή που πραγματοποιούν, καθώς και τα υλικά που μεταφέρονται.
  2. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ), χώροι ειδικά διαμορφωμένοι στους οποίους γίνεται η ταφή των αποβλήτων των πόλεων. Μας εξήγησε πώς αυτό επιτυγχάνεται με τη στεγανοποίηση των απορριμμάτων με τσιμέντο, χώμα, πλαστικές μεμβράνες και άλλα υλικά
  3. Ανακύκλωση που σήμερα αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για το περιβάλλον και το μέλλον μας. Δεν είναι μια εφήμερη τάση της εποχής, αλλά αντίθετα, υποχρέωση κάθε πολιτισμένης κοινωνίας που συμβάλει έμπρακτα στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Μας επισήμανε ότι η Ανακύκλωση πρέπει να μπει στην καθημερινότητά μας και να γίνει Τρόπος Ζωής.
  4. Κομποστοποίηση και ιδιαίτερα την οικιακή κομποστοποίηση. Μας υπέδειξε τα υλικά που μπορούν να κομποστοποιηθούν, ποια είναι η διαδικασία και ποια τα οφέλη. Μια διαδικασία άγνωστη για τους περισσότερους εκπαιδευομένους, η οποία ενθουσίασε και κέντρισε το ενδιαφέρον. Υπέβαλαν αίτημα στον κ. Γιαννόπουλο και κατά συνέπεια στη ΠΑΔΥΘ για προσφορά κάδων κομποστοποιησης και ανακύκλωσης στις οικίες τους.

Τέλος, οι εκπαιδευόμενοι είχαν τη δυνατότητα να ανακυκλώσουν στις ειδικές μπλε τσάντες ανακύκλωσης που μοιράστηκαν στη τάξη, τις άδειες συσκευασίες χυμών, χαρτοκιβώτια συσκευασίας και πλαστικό περιτύλιγμα, που ο κος Γιαννόπουλος είχε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρει σε όλους μας. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Γιαννόπουλο για την υπέροχη παρουσίαση.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Καρδίτσας λειτουργεί από το 2004 και είναι ένα καινοτόμο Σχολείο Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Το πρόγραμμα των ΣΔΕ χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΕΣΠΑ)» που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της ΕΕ και του Ελληνικού Δημοσίου. Εποπτεύονται από το την Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης και από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Υπηρετούν την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσω της εκπαίδευσης και στόχοι είναι η επανασύνδεση με την τυπική εκπαίδευση, η διαμόρφωση θετικής στάσης προς τη μάθηση, η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων και η πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

Σουφλάκος Βασίλειος

Φυσικός – MSc Τηλεπικοινωνίες
Διευθυντής ΣΔΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δείτε επίσης