Εισήγηση Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. στην κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με την «Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.)»

Share

Εισήγηση Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. στην κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με την «Δημιουργία Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ.

Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Υπουργοί,

Κυρίες – Κύριοι Βουλευτές και εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ. και τα πρωτοβάθμια σωματεία των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων που εκπροσωπεί, έχουν από διμήνου πρωτοστατήσει στην διαδικασία ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και διαμαρτυρίας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου (Σ.Ν) που σήμερα στην συζήτησή του κληθήκαμε να συμμετάσχουμε και ιδιαίτερα για το Α΄ κεφάλαιο του που αφορά την δημιουργία του Οργανισμού Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας (Ο.Δ.Υ.Θ Α.Ε).

Σύμφωνα με το Σ.Ν και τα άρθρα 15 και 16 του καταστατικού της εταιρείας αντίστοιχα (που περιλαμβάνονται στο άρθρο 4 του νομοσχεδίου)και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης στην ανώνυμη εταιρεία μεταφέρονται ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, η Διεύθυνση Υδάτων Θεσσαλίας της Γενικής Διεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας και η Διεύθυνση Υδροοικονομίας και Εποπτείας του Τοπικού Οργανισμού Έγγειων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β.) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Υδροοικονομίας και Ελέγχου Δόμησης της Κεντρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Αυτή η δραματική αλλαγή στο εργασιακό υπαλληλικό καθεστώς-σχέση των μεταφερόμενων υπαλλήλων βρίσκει την Ομοσπονδία μας σφόδρα αντίθετη. Οι εγγυήσεις που αναγράφονται στις παραγράφους με αριθμό 4 των δύο προαναφερθέντων άρθρων 15 και 16 σχετικά με την υπαλληλική τους σχέση, το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό τους καθεστώς [παρ. 17 του άρθρου 4 του ν. 3513/2006 (Α’ 265) και παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3408/2005 (Α΄ 272)] είναι έωλες και δεν τους εξασφαλίζουν πως με μεταγενέστερη τροποποίηση του νόμου ή και νέο νόμο δεν θα βρεθούν προ δυσάρεστων εκπλήξεων.

Οι συνάδελφοι που εργάζονται σε αυτές τις υπηρεσίες – πολλοί εξ’αυτών Π.Ε. Γεωτεχνικοί μέλη της Ομοσπονδίας μας – είναι μόνιμοι ή με συμβάσεις αορίστου χρόνου υπάλληλοι που εργάζονται στις Δημόσιες αυτές υπηρεσίες και έχουν προσληφθεί με τις κατά καιρούς προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες μέσω Α.Σ.Ε.Π. Με την ενδεχόμενη μεταφορά των εν λόγω συναδέλφων που εμπλέκονται με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας, στον νέο φορέα, ο οποίος θα είναι υπό τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.), εκτός από την αλλαγή στην εργασιακή τους σχέση, θα υπάρχουν και δυσμενής μεταβολές στην υπηρεσιακή τους εξέλιξη στον νέο φορέα δεν θα είναι ίδια με αυτή που θα είχαν ως τώρα, κάτι που αντίκειται και στο Σύνταγμα και την Ελληνική & Κοινοτική νομολογία περί των δικαιωμάτων των Δημοσίων υπαλλήλων (μονιμότητα, ιεραρχική εξέλιξη, κ.α.).

Επίσης με το άρθρο 17 του καταστατικού της, η ανώνυμη εταιρεία θα απορροφήσει – ενσωματώσει όλους τους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων που υπάρχουν στην Θεσσαλία. Συγκεκριμένα τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Θεσσαλίας (Γ.Ο.Ε.Β.) που για τις Π.Ε Λάρισας, Καρδίτσας και Τρικάλων έχει την ευθύνη εκτέλεσης έργων αποστραγγιστικών, αγροτικής οδοποιίας και τεχνικών σε οικισμούς και άνω των πενήντα Τοπικών Οργανισμών εγγείων Βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β) σε όλη την Θεσσαλία.

Με το άρθρο 20 του καταστατικού της, το Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών (Σ.Δ.Λ.Α.Π.) και το Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας (Σ.Δ.Κ.Π.) Θεσσαλίας εκπονούνται από την ανώνυμη εταιρεία  (Ο.Δ.Υ.Θ).

Εν ολίγοις και για να μην μακρηγορούμε από τα τέσσερα προαναφερόμενα άρθρα (15, 16, 17 και 20) συμπεραίνεται πως η υπό δημιουργία ανώνυμη εταιρεία θα είναι ένας τεράστιος Χαμελαίων. Ο Χαμελέοντας αυτός θα μεταμορφώνεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε αδειοδοτούσα αρχή που θα εκδίδει άδειες υδροληψιών και γεωτρήσεων. Σε συντονιστική και σχεδιαστική αρχή που θα εκπονεί σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής και κινδύνων πλημμυρών. Σε κατασκευαστική, αλλά και σε εποπτική αρχή των κατά τόπους στραγγιστικών, αρδευτικών και γενικά πάσης φύσεως εγγειοβελτιωτικών δικτύων και φυσικά σε ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ αρχή. Είναι ένα πρωτοφανές μόρφωμα-τερατούργημα και μάλιστα με μορφή ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μάλιστα το διορισμένο ΔΣ στην κεφαλή που θα έχει τα μέλη που σύμφωνα με την 1η παράγραφο του άρθρου 10 του καταστατικού της, ΄΄δεν υπέχουν ατομική ευθύνη απέναντι σε τρίτους, εξαιρουμένου του Ελληνικού Δημοσίου, για τις υποχρεώσεις της Εταιρείας, που προκύπτουν από τη διαχείρισή τους.΄΄!!!

Πρόκειται κατά την ταπεινή μας εκτίμηση για μία εταιρεία που θα κληθεί να διαχειριστεί με αδιαφανή και ύποπτο τρόπο ένα πακτωλό δισεκατομμυρίων για να “ανασχεδιάσει” την Θεσσαλία χωρίς κανένα έλεγχο αφού ουσιαστικά αυτή θα είναι όπως λέει ο λαός μας ο ΄΄Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει΄΄! Η τραγελαφική περίπτωση του έργου της ΄΄εκτροπής του Αχελλώου΄΄ που ξεκίνησε για να ΄΄σωθεί΄΄ πάλι η ίδια περιοχή της χώρας και όλοι γνωρίζουμε που έχει καταλήξει σαράντα χρόνια μετά, θα αποδειχθεί παιδικό ανέκδοτο μπροστά στο πείραμα – σχέδιο ΟΔΥΘ Α.Ε.

Δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να πάμε στα άλλα επιμέρους άρθρα του νομοσχεδίου – είτε αυτά που περιλαμβάνονται στο άρθρο τέσσερα με το καταστατικό της ανώνυμης εταιρείας, είτε στα υπόλοιπα – καθώς θεωρούμε πως η θέση μας έγινε ξεκάθαρη.

Κυρίες και Κύριοι

Σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία, κατά εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής, η προστασία και διαχείριση των υδάτων διεξάγεται από Δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες μεριμνούν για το όφελος των πολιτών, αφού το νερό αποτελεί δημόσιο αγαθό. Το νερό για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας, αλλά και όλη την χώρα, είναι η πηγή της ζωής, της ανάπτυξης και της ευημερίας της. Η διαχείριση του δε, από μια Α.Ε. αναμένεται να εγκλωβίσει όλους τους αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές, αφού θα εισχωρήσει ο παράγοντας της εξαγωγής κέρδους από την όλη διαχείριση.

Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απαξίωσης των αρμοδίων για τους υδάτινους πόρους Δημοσίων Υπηρεσιών, θέτει τους γεωργούς κ κτηνοτρόφους της Θεσσαλίας ομήρους των ιδιωτικών εταιρειών, που πρώτιστο σκοπό έχουν την αύξηση των κερδών τους. Ο κίνδυνος να εγκλωβιστούν οι Θεσσαλοί αγρότες σε αυξημένες τιμολογιακές πολιτικές από μια Α.Ε. και μεγάλο ποσοστό εκτάσεων που αρδεύονται σήμερα να καταστεί αδύνατο να αρδευτούν είναι κατά την εκτίμησή μας εξαιρετικά μεγάλος. Τα πειράματα-εγκλήματα που η πολιτεία κάνει στην διαχείριση του νερού για την άρδευση των αγρών και τον έλεγχο των οργανισμών εγγείων βελτιώσεων (Τ.Ο.Ε.Β και Γ.Ο.Ε.Β) είναι συνεχόμενα και διαρκή. Αρχικά ο νόμος ΄΄Καλλικράτης΄΄ μετάφερε από 1-1-2011 τον έλεγχο των Τ.Ο.Ε.Β. από τις τέως Νομαρχίες στους Νέους Δήμους, διαλύοντας τις υπηρεσίες εγγείων βελτιώσεων (Υ.Ε.Β.) και στην συνέχεια, μετά από επτά χρόνια, από το τέλος του 2017, μετάφερε τον έλεγχο και εποπτεία στις Περιφέρειες με ένα θολό καθεστώς. Στο μεσοδιάστημα, εξαιτίας της προφανούς αδυναμίας των Δήμων, κανένας έλεγχος και εποπτεία δεν υπήρχε και το εξειδικευμένο προσωπικό των Υ.Ε.Β. που από τις τέως Νομαρχίες μεταφέρθηκε στις Περιφέρειες είτε ασχολήθηκε με άλλα αντικείμενα, είτε συνταξιοδοτήθηκε σιγά-σιγά. Σε κάθε περίπτωση και δεδομένης της χρονικής συγκυρίας νέοι διορισμοί ποτέ δεν έγιναν και σε ελάχιστες Περιφέρειες επανιδρύθηκαν οι Υ.Ε.Β (Δ/νσεις ή Τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων). Στην Θεσσαλία δε, οι αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου των Τ.Ο.Ε.Β. αντί να μεταφερθούν σε νέες Δ/νσεις ή Τμήματα Εγγείων Βελτιώσεων ή έστω στις Δ.Α.Ο-Δ.Α.Ο.Κ., εκχωρήθηκαν από την τότε Περιφερειακή Διοίκηση της στα Τμήματα Υδροοικονομίας, τα οποία αφενός ήταν υποστελεχωμένα, αφετέρου το αντικείμενο που είχαν ήδη ήταν υπεραρκετό και εντελώς διαφορετικό στην ουσία και στο πνεύμα από αυτό που τους εκχωρήθηκε.

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, είμαστε αντίθετοι στην κατάργηση οποιασδήποτε οργανικής μονάδας και στην οποιαδήποτε αλλαγή της εργασιακής σχέση ή προσπάθειας επηρεασμού της υπηρεσιακής εξέλιξης όλων των συναδέλφων που υπηρετούν στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες υδάτων. Είμαστε κάθετα αντίθετοι στη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας και απορρόφησης των Δημόσιων Δομών της Θεσσαλίας.

Αυτό που πρέπει να υλοποιηθεί είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των εν λόγω υπηρεσιών της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αλλά και όλων των άλλων Περιφερειών της χώρας. Η Ομοσπονδία μας (Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ.) από το 2017 έχει κάνει επανειλημμένως έγγραφα με προτάσεις για την επαναδημιουργία και ενίσχυση των δομών εγγείων βελτιώσεων στις Περιφέρεις και ζητούσαμε και ζητάμε να ενισχυθούν με γεωτεχνικούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες και με τεχνολογικό εξοπλισμό, ώστε να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο συντονισμό του συνόλου των φορέων που εμπλέκονται στη διαχείριση των υδάτων προς όφελος των παραγωγικών τάξεων.

Εναλλακτικά και εάν πράγματι η Πολιτεία θέλει να κάνει μία μεγάλη και θεσμική παρέμβαση στην συνολική διαχείριση των υδάτινων πόρων και του νερού για ύδρευση, άρδευση και βιομηχανική χρήση και δεν επιθυμεί απλά να αναβαθμίσει και ενισχύσει τις υπάρχουσες δομές, τότε θα μπορούσε να πάρει μαθήματα από το καλύτερο μοντέλο διαχείρισης που υπάρχει στην ΄΄γειτονιά΄΄ μας που είναι αυτό του Ισραήλ. Εκεί το νερό το σέβονται ως ένα εθνικό πόρο ζωής και βασικό στοιχείο της ύπαρξης του κράτους τους. Οι ιδιώτες εμπλέκονται μόνο στην αφαλάτωση στις παράκτιες περιοχές. Δεδομένου ότι οι αλλαγές του κλίματος μας οδηγούν όλο και πιο κοντά σε αυτό του Ισραήλ, καλούμε την κυβέρνηση να το αντιγράψει. Ας δημιουργήσει λοιπόν η χώρα μας ένα Εθνικό- Κρατικό Οργανισμό Υδάτων με αρμοδιότητα από τον Έβρο έως την Γαύδο και να ξεχάσει τα πειράματα τύπου Ο.Δ.Υ.Θ Α.Ε.

Τα νερό είναι βασικός Πόρος Ζωής και αναφαίρετο κοινωνικό δικαίωμα και ΔΕΝ μπορεί να αποτελεί εμπόρευμα κανενός!!!

Δείτε επίσης