Ανακοίνωση του Δήμου Μουζακίου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Share

Ανακοίνωση του Δήμου Μουζακίου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Ο Δήμος Μουζακίου καλεί τους ενδιαφερόμενους κατοίκους του να υποβάλλουν δικαιολογητικά για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα παρέχει δωρεάν ποσότητες βασικών τροφίμων, ρούχων και ιματισμού σε συγκεκριμένο αριθμό δικαιούχων.

Κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το συνολικό εισόδημα των συνοικούντων με το δικαιούχο, ενώ θα λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η οικογενειακή κατάσταση, τα κοινωνικά προβλήματα, η ανεργία, προβλήματα υγείας και αναπηρίες.

Πιο συγκεκριμένα, για την ένταξη στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών:

 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
 • Φωτοτυπία Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα φορολογικού /οικονομικού έτους 2023.
 • Φωτοτυπία Ε9 (σε περίπτωση μη υπόχρεου αυτού, εκτύπωση από το gsis ότι δεν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9).
 • Φωτοτυπία πρόσφατου Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΝΕΡΟ)
 • Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ σε περίπτωση ενοικιαζόμενης κατοικίας
 • Ηλεκτρονικό Συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης κατοικίας.
 • Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας), καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία του.
 • Για τους ανέργους, πιστοποιητικό ανανέωσης κάρτας ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, φωτοτυπία απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, (67% και άνω).
 • Υπεύθυνη δήλωση μη ένταξης σε αντίστοιχο πρόγραμμα παροχής τροφίμων από άλλο φορέα. (πατήστε εδώ για να τη δείτε).
 • ΑΜΚΑ για όλα τα μέλη της οικογένειας.
Οι δικαιούχοι στο ΤΕΒΑ δεν μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Οι δικαιούχοι ΚΕΑ μπορούν να ενταχθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο.
• Μόνο εφόσον έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ
• Καταθέτοντας μόνο την εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ.

Α) Τα οικονομικά κριτήρια, για την συγκεκριμένη παροχή είναι τα εξής :

ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΚΑΘΑΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
1 ΑΤΟΜΟΈως 4.000€
2 ΑΤΟΜΑΈως 5.000€
3 ΑΤΟΜΑΈως 6.000€
4 ΑΤΟΜΑΈως 7.000€
5 ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΩΈως 10.000€

Οι ενδιαφερόμενοι προς ένταξη οφείλουν να προσκομίσουν οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τους ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία, το οποίο κρίνεται σημαντικό για τη διαμόρφωση πληρέστερης εικόνας της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης του αιτούντος και της οικογένειάς του.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλονται σε φωτοαντίγραφα μαζί με την συμπλήρωση σχετικής έντυπης αίτησης  (πατήστε εδώ για να τη δείτε).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει ένας μόνο ενήλικος σε κάθε νοικοκυριό. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση φιλοξενίας ενηλίκου.

Δυνατότητα υποβολής αίτησης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, έχουν όσοι διαμένουν με κύρια κατοικία, στο Δήμο Μουζακίου.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν από την αρμόδια επιτροπή κατόπιν ηλεκτρονικής μοριοδότησης και εφόσον οι δικαιούχοι έχουν συναινέσει για την ηλεκτρονική επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Οι τελικοί δικαιούχοι θα ενημερωθούν από το Κέντρο Κοινότητας. Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού αιτήσεων, θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους, οι οποίοι δεν λαμβάνουν καμία άλλη οικονομική ενίσχυση από ευρωπαϊκά ή κρατικά προγράμματα.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται από Τρίτη 30/04/2024 έως Παρασκευή 31/5/2024 στο ΚΕΠ Αγναντερού, στο ΚΕΠ Φαναρίου και στο Κέντρο Κοινότητας Μουζακίου από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 9:00πμ-13:00μμ.

Πληροφορίες:

 • ΑΓΝΑΝΤΕΡΟ: ΚΕΠ – κ. Αργυρώ Μπαλτά, τηλ:2441353320, e-mail: [email protected]
 • ΦΑΝΑΡΙ: ΚΕΠ – κ. Δημήτριος Κωστόπουλος, τηλ:2441352421, e-mail: [email protected]
 • ΜΟΥΖΑΚΙ: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ – κ. Άννα Κακαράντζα τηλ:2445042091 e-mail: [email protected]

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ                   ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ

Δείτε επίσης